เช็ก สิทธิประโยชน์ “ฝังยาคุมกำเนิด” ฟรี หญิงไทย กลุ่มไหนบ้าง

เช็ก สิทธิประโยชน์ “ฝังยาคุมกำเนิด” ฟรี หญิงไทย กลุ่มไหนบ้าง

"สปสช." ชี้แจง “ฝังยาคุมกำเนิด” เป็น "สิทธิประโยชน์" ฟรี สำหรับหญิงไทยตามกลุ่มเป้าหมายทุกสิทธิการรักษา การรับบริการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด พร้อมประสานปรับเพิ่มข้อความ แอป "เป๋าตัง” เพื่อขยายความชัดเจนการเข้ารับบริการนี้

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. กล่าวว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวบนสื่อออนไลน์ที่ตั้งข้อสังเกตการเข้ารับบริการ ฝังยาคุมกำเนิดฟรี สิทธิประโยชน์บริการคุมกำเนิดถาวร ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” นั้น สปสช. ขอเรียนชี้แจงว่าบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรเป็นบริการภายใต้กองทุนบัตรทอง นอกจากบริการใส่ห่วงอนามัยแล้ว ยังรวมถึงบริการฝังยาคุมกำเนิด รวมถึงลดการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนจากการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยโดยกำหนดหลักเกณฑ์การรับบริการ ดังนี้ 

 

• กลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ต้องการคุมกำเนิด หรืออยู่ในภาวะหลังคลอด หรือหลังแท้ง 

• กลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไป เฉพาะกรณีหลังยุติการตั้งครรภ์ 

 

โดยสามารถเข้ารับบริการบริการที่หน่วยบริการระบบบัตรทองหรือระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ร่วมบริการตามความสะดวกได้

 

เช็ก สิทธิประโยชน์ “ฝังยาคุมกำเนิด” ฟรี หญิงไทย กลุ่มไหนบ้าง

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า การบริการฝังยาคุมกำเนิด สปสช.ได้จัดสรรงบประมาณรองรับบริการให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกสิทธิการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงบริการใส่ห่วงอนามัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 อยู่ที่จำนวน 103.21 ล้านบาท กำหนดเหมาจ่ายบริการฝังยาคุมกำเนิดในอัตรา 2,500 บาทต่อราย โดยในช่วง 6 เดือน ปีงบให้บริการแล้วจำนวน 10,439 ราย เบิกจ่ายค่าบริการจำนวน 39,871,800 บาท แยกเป็น บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรทั้งบริการฝังยาคุมกำเนิดและบริการใส่ห่วง

  • ในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 9,280 ราย เบิกจ่ายค่าบริการ จำนวน 36,987,900 บาท
  • ในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป กรณีหลังยุติตั้งครรภ์ จำนวน 1,159 ราย เบิกจ่ายค่าบริการ จำนวน 2,883,900 บาท 

 

อย่างไรก็ตาม การเข้ารับบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์บริการ ซึ่งในกรณีผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี จะครอบคลุมทุกคนที่ต้องการรับบริการ แต่กรณีอายุ 20 ปีขึ้นไป กำหนดให้สิทธิเฉพาะผู้ที่ยุติการตั้งครรภ์เท่านั้น สำหรับเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ได้รับมานี้ สปสช. ยินดีรับฟังและนำมาปรับปรุง โดยในส่วนของแอป เป๋าตัง สปสช.ได้มีประสานไปยังธนาคารกรุงไทยเพื่อเพิ่มเติมข้อความที่ระบุว่า “กรณีอายุเกิน 20 ปีให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์” เพื่อขยายความให้ชัดเจนในการเข้ารับบริการ และ สปสช.จะเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อไป

 

เช็ก สิทธิประโยชน์ “ฝังยาคุมกำเนิด” ฟรี หญิงไทย กลุ่มไหนบ้าง

เช็ก สิทธิประโยชน์ “ฝังยาคุมกำเนิด” ฟรี หญิงไทย กลุ่มไหนบ้าง

 

เช็ก สิทธิประโยชน์ “ฝังยาคุมกำเนิด” ฟรี หญิงไทย กลุ่มไหนบ้าง

 

ทั้งนี้ บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในแอปเป๋าตังนั้น ประชาชนทุกคนสามารถตรวจสอบสิทธิที่ท่านจะได้รับตามกลุ่มวัยและเพศของท่านได้ โดยเข้าไปที่กระเป๋าสุขภาพ เมื่อลงทะเบียนแล้วจะปรากฏรายละเอียดสิทธิการรักษาพยาบาลของท่าน และสามารถตรวจสอบสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพที่ท่านได้รับได้ เฉพาะในพื้นที่ กทม.ขณะนี้นำร่องสามารถจองคิวนัดหมายเข้ารับบริการที่หน่วยบริการได้ 

 

สอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบัตรทอง ได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. (ไลน์ไอดี @nhso) หรือ คลิก และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ