"ดร.เอ้ สุชัชวีร์" ชูนโยบาย "อาวุโสอุ่นใจ" ดูแลสุขภาพ สร้างคุณค่าผู้สูงวัย

"ดร.เอ้ สุชัชวีร์" ชูนโยบาย "อาวุโสอุ่นใจ" ดูแลสุขภาพ สร้างคุณค่าผู้สูงวัย

"ดร.เอ้ สุชัชวีร์" ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ชูนโยบาย "อาวุโสอุ่นใจ" มุ่งดูแลสุขภาพ หนุนจ้างงานสร้างคุณค่าผู้สูงวัยกทม.

(พื้นที่โฆษณา) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 4 เสนอนโยบาย "อาวุโสอุ่นใจ" ยก 3 เรื่องสำคัญ ดูแลสุขภาพ สร้างคุณค่าผู้สูงวัยกรุงเทพฯ 

"ดร.เอ้ สุชัชวีร์" ชูนโยบาย "อาวุโสอุ่นใจ" ดูแลสุขภาพ สร้างคุณค่าผู้สูงวัย

1. ตรวจสุขภาพฟรี

ผู้สูงอายุ ใน กทม. ตรวจเพิ่มเติมจากสิทธิขั้นพื้นฐาน ตรวจสุขภาพหัวใจ สมอง หลอดเลือด ฟรีทุกปี มีรถบริการตรวจสุขภาพออกตรวจถึงชุมชน ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายขึ้น รวมถึงเพิ่มอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัย และมีหมอเฉพาะทาง 3 วันต่อสัปดาห์ ที่ศูนย์สาธารณสุขใกล้บ้าน

2. ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทันสมัย พร้อมด้วยอินเทอร์เน็ตฟรี 150,000 จุด

ยกระดับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน รองรับการแจ้งเหตุผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางโทรศัพท์ แอปพลิเคชันออนไลน์ บริการ TeleMed และกำไลแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Smart Device) มีระบบติดตามผลการแจ้งเหตุและมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญรับแจ้งเหตุเพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือทันที

3. จ้างงานผู้สูงอายุ 5,000 ตำแหน่ง 

จ้างงานผู้สูงอายุ โดยเข้าระบบกองทุนการจ้างงานชุมชน ให้ผู้สูงอายุได้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น การดูแลเด็ก/ดูแลผู้สูงอายุด้วยกัน การทำความสะอาด การเพาะปลูกผัก เพื่อการค้าขายในชุมชน เป็นต้น

 

ผู้ผลิต: ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ที่อยู่: พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400

ผลิตจำนวน: 1 ชิ้น

วันที่ผลิต: 1 พฤษภาคม 2565