"โควิดวันนี้" ชลบุรีเสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย ติดเชื้อใหม่รวม ATK 3,204 ราย

"โควิดวันนี้" ชลบุรีเสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย ติดเชื้อใหม่รวม ATK 3,204 ราย

"โควิดวันนี้" (29 เม.ย.2565) สถานการณ์ โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 467 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,737 ราย มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 10 ราย

"โควิดวันนี้" (29 เม.ย.2565) สถานการณ์ โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 467 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,737 ราย มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 10 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 271 ราย

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 14,053 ราย ตาย 129 ราย

- อัปเดต 22 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

- ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3-4 ผ่านค่ายมือถือ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ที่นี่

 

"โควิดวันนี้" 29 เมษายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 467 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,737 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 10 ราย

 

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 997,060 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 10,475 คน (อัตราป่วย 1,050.59 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 13 ราย (1.30 ต่อแสนประชากร) ใส่ท่อหายใจ 7 ราย (0.70 ต่อแสนประชากร) ปอดอักเสบ 21 ราย (2.11 ต่อแสนประชากร)
 

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,930,566 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 7,490 คน (อัตราป่วย 387.97 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 41 ราย (2.12 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 32 ราย (1.66 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 32 ราย (1.66 ต่อแสนประชากร)
 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 135,957 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 262,550 คน รวม 398,507 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 9,010 คน (อัตราป่วย 2,260.94 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 75 ราย (18.82 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 41 ราย (10.29 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 65 ราย (16.31 ต่อแสนประชากร)

 

วันนี้พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 10 ราย

 • รายที่หนึ่งอายุ 52 ปี
 • รายที่สองอายุ 62 ปี
 • รายที่สามอายุ 39 ปี
 • รายที่สี่อายุ 42 ปี
 • รายที่ห้าอายุ 46 ปี
 • รายที่หกอายุ 88 ปี
 • รายที่เจ็ดอายุ 70 ปี
 • รายที่แปดอายุ 27 ปี
 • รายที่เก้าอายุ 71 ปี
 • รายที่สิบอายุ 82 ปี

สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคปอด

 

 

 • รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีน 4 เข็มเมื่อวันที่ 4 ก.พ.2565
 • รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีน 3 เข็มเมื่อวันที่ 11 ก.พ.2565
 • รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีน 2 เข็มเมื่อวันที่ 18 พ.ย.2564
 • รายที่สี่พบประวัติการรับวัคซีน 2 เข็มเมื่อวันที่ 19 ก.ย.2564
 • รายที่ห้าพบประวัติการรับวัคซีน 2 เข็มเมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564
 • รายที่หกพบประวัติการรับวัคซีน 1 เข็มเมื่อวันที่ 9 ส.ค.2564
 • อีก 4 รายไม่พบประวัติการรับวัคซีน

 

ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเข็มที่สาม ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นที่ผู้ทีอาศัยในจังหวัดชลบุรียังไม่ได้รับการฉีดจำนวนมาก การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีอัตราอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากมาโดยตลอด ขอความร่วมมือให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบตามเกณฑ์

 

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี ร้านอาหารจำหน่ายสแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร

1. เลิกงานไม่สังสรรค์

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน
 

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

 

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

 

ค้นให้ตรงเป้า เฝ้าให้ตรงจุด ร่วมใจฉีดวัคซีน สู่โรคประจำถิ่น

 

1. ค้นให้ตรงเป้า ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่ได้วัคซีนไม่ครบ มีโอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วย ATK

 

2. เฝ้าให้ตรงจุด สถานที่ที่มีกลุ่มเปาะบาง เสี่ยงค่อความรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการควบคุมการระบาดได้ยาก หากเกิดการระบาดขึ้น ต้องได้รับการคัดกรองด้วยATK สม่ำเสมอ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานพักพิงคนพิการ ร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว

 

3. ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

 

4. สู่โรคประจำถิ่น เชื้อโควิด-19 ได้ลดความรุนแรงลง และเข้าเป็นโรคประจำถิ่น ในที่สุด ทุกคนป้องกันตัวเองตามมาตรการ univeral protection ยังคงเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะช่วงที่กำลังมีการระบาดในวงกว้าง เพื่อชลอการระบาดไม่ให้รวดเร็วเกินไป ให้ดำเนินการตามมาตรการ คัดการด้วย ATK ก่อน และสามารถแยกกักที่บ้านได้หากไม่มีอาการและไม่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีเสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย ติดเชื้อใหม่รวม ATK 3,204 ราย

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี