เตือนภัย “HAPPY WATER” ลักลอบขายในสถานบันเทิง ฤทธิ์รุนแรงถึงเสียชีวิตได้

เตือนภัย “HAPPY WATER”  ลักลอบขายในสถานบันเทิง ฤทธิ์รุนแรงถึงเสียชีวิตได้

กรมการแพทย์ เตือนภัย “HAPPY WATER”  ส่วนผสมจากยาเสพติดหลายชนิด ออกฤทธิ์รุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้  ลักลอบจำหน่ายตามสถานบันเทิง

นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในปัจจุบันพบกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบจำหน่ายยาเสพติดชนิดใหม่ คือ “HAPPY WATER” ตามสถานบันเทิง ซึ่ง “HAPPY WATER” เป็นสารเสพติดที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดผสมขึ้นมาเอง โดยมีส่วนประกอบ อาทิเช่น ยาอี เมทแอมเฟตามีน สารไดอาซีแพม คาเฟอีน และ ทาร์มาดอน หรือยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ผสมกัน และนำมาชงกับน้ำร้อนหรือผสมกับน้ำหวานดื่มกิน
      เมื่อดื่มเข้าสู่ร่างกายจะออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทำให้เคลิบเคลิ้ม สนุกสนาน ตื่นตัว คึกคัก จึงทำให้กลายเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดเป็นวงกว้างขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก การใช้ยาเสพติดหลายชนิด ผสมกัน หรือเสพในปริมาณมาก ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์จะเสริมฤทธิ์ อาจเกิดอันตรายต่อร่างกายและสมองของผู้เสพ อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)  กล่าวเพิ่มเติมว่า ขบวนการค้ายาเสพติดในปัจจุบัน มักจะนิยมนำยาเสพติดหลายชนิดมาผสมรวมกัน โดยอ้างสรรพคุณว่าทำให้เกิดอาการมึนเมา และทำให้สนุกได้มากกว่าการเสพยาเสพติดเพียงชนิดเดียว ในปัจจุบันมีการลักลอบจำหน่ายตามช่องทางต่าง ๆ เช่น  Social Media (โซเชียลมีเดีย) รวมไปถึงตามสถานบันเทิงซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นและนักเที่ยวกลางคืน ยิ่งใช้ยาเสพติดทุกชนิต ทำให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้เสพ

     ทั้งนี้ อาจเป็นสาเหตุของการเกิดความรุนแรงและอาชญกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้หากประสบปัญหาเรื่องยาและสารเสพติด  สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th หรือเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดได้ที่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี