ชมหนังเก่า “วิจิตรสมัย" ฉายภาพ "กรุงรัตนโกสินทร์" จากยุค 2470 ถึงปัจจุบัน

ชมหนังเก่า “วิจิตรสมัย" ฉายภาพ "กรุงรัตนโกสินทร์" จากยุค 2470 ถึงปัจจุบัน

วธ. เปิดหนังเก่า “วิจิตรสมัย ภาพยนตร์ความเรียง” ภาพของกรุงรัตนโกสินทร์จากยุค 2470 จนถึงปัจจุบัน พร้อมเปิดเวทีเสวนาวิชาการเผยแพร่ความรู้พระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 20-24 เม.ย.นี้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบปีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2325 ต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี 2557 โดยการจัดงานนี้ขึ้นก็เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและความเจริญในทุกๆ ด้าน

 

สืบมาจนถึงปัจจุบันครบรอบ 240 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนสินค้าของชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ปีนี้งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จัดขึ้นวันที่ 20-24 เมษายน 2565 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ ทั้งหมด 9 พื้นที่หลักและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 20 แห่ง

 

ซึ่งกิจกรรมส่วนหนึ่งได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมถึงประวัติศาสตร์ ขนบธรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันงดงามของกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านเวทีเสวนาทางวิชาการในหัวข้อต่างๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เช่น ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรม คีตศิลป์ไทย ขับร้องเพลงไทย อักษรศาสตร์และการถ่ายภาพ  

 

โดยในวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการเสวนาหัวข้อ “เล่าเรื่อง เมือง ย่าน เกาะรัตนโกสินทร์” เล่าเรื่องราวรัตนโกสินทร์ในภาพเก่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม วัด ผู้คน  ฝรั่งในเกาะรัตนโกสินทร์และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ย่านบางลำพู โดยรับชมได้ผ่านเฟซบุ๊กเพจ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันวันที่ 20-24 เมษายน 2565  เวลา 14.00-16.00 น. ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน  มีการเสวนาทางวิชาการ เช่น  “เสภารัตนโกสินทร์” เล่าประวัติและรูปแบบการขับเสภา ตลอดจนคุณูปการของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีที่มีต่อพัฒนาการของเสภารัตนโกสินทร์ , Revitalizing Bangkok ฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ บอกเล่าความเป็นมาและจำลองเมืองกรุงเทพฯแต่ละห้วงเวลาใน  4 พื้นที่ ได้แก่ เสาชิงช้า มิวเซียมสยาม วังหลัง และ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

 

“ศาสตร์พระราชา” นวัตกรรมคู่คุณธรรมสู่การใช้ชีวิตแบบยั่งยืน เผยแพร่แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา , เสด็จทำไม?ไกลถึงยุโรป เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปและการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

 

ภาพยนต์ที่หาชมได้ยาก 


นอกจากนี้  มีกิจกรรมฉาย ภาพยนตร์ ที่หาชมได้ยาก วันที่ 20-24 เม.ย.2565 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยเฉพาะ “วิจิตรสมัย ภาพยนตร์ความเรียง” ซึ่งเรียงร้อยภาพของกรุงรัตนโกสินทร์จากยุค 2470 จนถึงยุคปัจจุบัน เป็นภาพหายากในประวัติศาสตร์ โดยใช้ภาพจากคลิปข่าวและภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น พระราชพิธี 150 ปี กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพเมืองหลวงของเรา,รถรางวันสุดท้าย,น้ำท่วมกรุงเทพฯ และภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ เช่น ห้วงรักเหวลึก, ปักธงไชย และ เศรษฐีอนาถา  

 

พร้อมกับภาพยนตร์ทรงคุณค่า 4 เรื่อง ได้แก่ สวรรค์มืด (2501) ปักธงไชย (2500) เศรษฐีอนาถา (2500) ห้วงรักเหวลึก (2498) เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับชม โดยมีกำหนดการจัดฉายดังนี้

 

วันที่ 20 เมษายน 
เวลา 10.30 น. วิจิตรสมัย
เวลา 17.00 น. สวรรค์มืด (2501)

 

วันที่ 21 เมษายน

  • เวลา 10.30 น. วิจิตรสมัย
  • เวลา 17.00 น. ปักธงไชย (2500)

 

วันที่ 22 เมษายน

  • เวลา 10.30 น. วิจิตรสมัย
  • เวลา 17.00 น. เศรษฐีอนาถา (2500)

 

วันที่ 23 เมษายน

  • เวลา 10.30 น. วิจิตรสมัย
  • เวลา 17.00 น. ห้วงรักเหวลึก (2498)

 

วันที่ 24 เมษายน 

  • เวลา 10.30 น. วิจิตรสมัย 
  • เวลา 17.00 น. สวรรค์มืด (2501)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765

 

ชมหนังเก่า “วิจิตรสมัย" ฉายภาพ "กรุงรัตนโกสินทร์" จากยุค 2470 ถึงปัจจุบัน