มาตรการ BOI เพื่อเกษตรกรรายย่อย

มาตรการ BOI เพื่อเกษตรกรรายย่อย
10 กันยายน 2561
1340

มาตรการสำหรับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการที่ต้องการทำ CSR

เกษตรกรโดยลงทุนขั้นต่ำเพียง 5 แสนบาท

ได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1.โทรศัพท์ 0 2553 8111 กด 1 ศูนย์บริการลงทุน

2.อีเมล head@boi.go.th

3.ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการลงทุน ชั้น 1 อาคารบีโอไอ ถนนวิภาวดีรังสิต (ในวันและเวลาราชการ)

4.http://www.boi.go.th/un/localmeasure

แชร์ข่าว :
Tags: