‘เกษียณคลาส’ เตรียมพร้อมคอร์สสูงวัย ไม่ตกยุคดิจิทัล

‘เกษียณคลาส’ เตรียมพร้อมคอร์สสูงวัย ไม่ตกยุคดิจิทัล
13 เมษายน 2564
373

เกิดเป็นผู้สูงอายุยุค Digital Disruption แท้จริงนั้นแสนลำบาก และเป็นเรื่องท้าทายไม่น้อย เพราะไม่เพียงต้องรับมือทั้งเรื่องปัญหาสุขภาพที่เพิ่มขึ้นตามวัยแล้ว ในมิติสังคมยังต้องเท่าทันกับเทคโนโลยีอีกด้วย “เกษียณคลาส” จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยผู้สูงอายุรับมือกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ได้เป็นอย่างดี

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า หนึ่งในปัญหาสำคัญที่ สสส. พบคือ ผู้สูงอายุร้อยละ 95 มีปัญหาสุขภาพด้วยโรคเรื้อรังต่าง จากการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ในช่วงวัยหนุ่มสาว ส่วนสถิติภาพรวมประชากรสูงวัยปี 2562 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีกว่า 11 ล้าน 8 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.6 ของประชากรทั้งหมด นอกจากมีปัญหาสุขภาพแล้วในอนาคตยังมีแนวโน้มอยู่ตามลำพังมากขึ้น

ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยแบ่งเป็นผู้ชาย 5.08 ล้านคน ผู้หญิง 6.22 ล้านคน พบว่า มีทั้งที่อยู่คนเดียวลำพังในครัวเรือน และอยู่ลำพังกับคู่สมรส ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี หากขาดความรู้ดูแลตัวเอง เช่น เกิดอุบัติในที่พักอาศัย เงินเก็บไม่พอ สุขภาพไม่ดี และรู้สึกโดดเดียวไร้ค่าดร.สุปรีดากล่าว

161823487317

นอกจากนี้ สภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัลที่เราเรียกว่า Digital Disruption ยังกลายเป็นอีกเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้สูงอายุอย่างยิ่ง เพราะรูปแบบการใช้ชีวิต ต้องอาศัยเทคโนโลยีมากขึ้น สสส. จึงใช้โอกาสนี้ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เกษียณคลาสขึ้นมา เพื่อเพิ่มทักษะผู้สูงอายุให้รู้จักวิธีการใช้โซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวัน เพื่อลดภาระการพึ่งพาลูกหลาน

ธนากร พรหมยศ ผู้ร่วมก่อตั้ง Young Happy กล่าวถึงประเด็นที่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ โดยคาดว่า จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นกว่า 2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และอีก 12 ปี จะเพิ่มสูงขึ้นอีกร้อยละ 28

ดังนั้น แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร E-learning มีเป้าหมายทำให้ผู้สูงอายุ สนุก มีคุณค่า พึ่งพาตัวเองได้เพราะกิจกรรมต่าง ถูกออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และสามารถเป็นพื้นที่การเรียนรู้ได้ตลอดเวลารวมถึงมอบความรู้ใหม่ๆ ให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันโลกดิจิทัล

Young Happy เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาวะ จุดประกายสังคม ซึ่งได้ร่วมกับ สสส. สรรปลุกพลังให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มากกว่ามองว่าเกษียณแล้วเป็นภาระของลูกหลาน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการนำร่องพัฒนาหลักสูตรเกษียณคลาสนี้ขึ้น

สำหรับ เกษียณคลาส มีเนื้อหา 15 บทเรียน ที่เสริมทักษะเรื่องดูแลสุขภาพกาย จิต ปัญญา และสังคมเช่น ทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย การกิน และออกกำลังกายที่เหมาะสม จุดเด่นของหลักสูตรคือสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศเกือบ 12 ล้านคนได้ และผู้สูงอายุยังสามารถเข้าเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กยังแฮปปี้ YoungHappyหรือลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ learn.younghappy.com

161823492966

161823496045

161823507842

แชร์ข่าว :
Tags: