ทศวรรษแห่งอิทธิพล : ENTERPRISE ASIA มอบรางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS ให้กับ 81 องค์กร

ทศวรรษแห่งอิทธิพล : ENTERPRISE ASIA มอบรางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS ให้กับ 81 องค์กร

โครงการทั้งหมด 81 โครงการและผู้นำธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียได้รับเลือกให้เป็นผู้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 (AREA) ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 27% AREA ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นรางวัลที่มีมาตรฐานยอดเยี่ยมสำหรับโครงการที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยงานมอบรางวัลในปีนี้จะจัดในรูปแบบเสมือนจริง เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพที่รุนแรงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่อย่างไรก็ตามความหลากหลายของธุรกิจและองค์กรชั้นนำจากทั่วภูมิภาคที่ได้รับรางวัล AREA ก็แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบแม้จะมีโรคระบาดแพร่ระบาดระดับโลกก็ตาม

AREA จัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย AREA มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและให้เกียรติธุรกิจและผู้นำในเอเชียที่มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรางวัล AREA แบ่งออกเป็น 7 สาขา ได้แก่ ด้านการสร้างความเข้มแข็งในสังคม (Social Empowerment), ด้านการจัดการบุคคล (Investment in People), ด้านสุขภาพ (Health Promotion), ด้านสิ่งแวดล้อม (Green Leadership), ด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance), ด้านความเป็นผู้นำเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Leadership) และด้านความเป็นผู้นำองค์กร (Responsible Business Leadership) ผ่านพิธีมอบรางวัล AREA ซึ่งในโอกาสพิเศษนี้ผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คนสามารถพบปะสนทนา และเฉลิมฉลองได้อย่างไม่ต้องเป็นกังวล  

ตามที่ Richard Tsang ประธานคนใหม่ของ Enterprise Asia กล่าวว่า “การแพร่ระบาดทำให้เราต้องทบทวนค่านิยมขององค์กรเรา หันมาให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 และ The UN Sustainable Development Goals (UNSDG) โดยใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาแห่งวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสในการดำเนินการทำสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับอนาคต”

Mr Tsang กล่าวเสริมว่า "จนถึงปัจจุบันรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards ได้แสดงให้เห็นถึงโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 600 โครงการ โดยมีชุมชนนับล้านที่ได้รับการยกระดับและมีชีวิตอีกหลายพันล้านคนที่ได้รับการช่วยชีวิต ความสำเร็จของความพยายามนี้อาจวัดได้จากจำนวนผู้คนกับชุมชนที่ได้รับความช่วยเหลือ น้ำตาแห่งความปิติยินดี อนาคตและคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรดีไปกว่าการยอมรับความจริงเหล่านี้และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ช่วยเหลือเพื่อทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น”

ในปีนี้ AREA มีผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า 200 โครงการ จาก 19 ประเทศทั่วเอเชีย ผู้ตัดสินของ AREA นำโดย Dr Eugen Chien อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐไทเป ใช้เวลาคัดเลือกผลงานในรอบตัดสินมากกว่า 3 เดือน

ตามที่ Dr Chien กล่าว "คณะกรรมการตัดสินประทับใจในคุณภาพและความหลากหลายของผลงานในปีนี้ ซึ่งส่งผลให้มีความท้าทายในการประเมินและพิจารณาผู้เข้ารอบสุดท้าย ผู้ชนะไม่ได้พิจารณาจากความพยายามและผลลัพธ์เท่านั้น แต่ใช้กฏเกณฑ์อื่นด้วย เช่น เค้าโครงการที่มีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงกับชุมชน การวิเคราะห์ความต้องการ สามารถปฏิบัติได้จริง ประสิทธิภาพในการนำไปปฏิบัติจริง ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบ ความมีส่วนร่วมของผู้นำ ความเป็นหนึ่งเดียวและความต่อเนื่อง" โครงการ CSR ทั้งหมด 15 โครงการและผู้นำธุรกิจ 2 คนจากประเทศไทยได้รับรางวัล ดังนั้น ประเทศไทยจึงนับว่าเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ IRPC Public Company Limited กับโครงการ “Smile Farm: Sustainable Agriculture for Disabilities” โครงการนี้ช่วยเกษตรกรผู้พิการในการเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น; Bangchak Corporation Plc กับโครงการ “Rak Pan Sook Project: A Solution to Plastic Waste Issue” เป็นโครงการสร้างจิตสำนึกและสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการรีไซเคิลขวดพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ที่ใช้แล้วและภาชนะที่ผ่านการบรรจุน้ำมันหล่อลื่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถใช้งานต่อได้; คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานและซีอีโอของ Bangchak Corporations Plc ยังได้รับรางวัล Responsible Business Leader award ซึ่งเขาได้ขยายขอบเขตนอกเหนือจากธุรกิจโรงกลั่นของบริษัท เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ขยายนวัตกรรมสีเขียวทั้งในและต่างประเทศ; Siam Piwat Company Limited project กับโครงการ “Siam Piwat Eco Projects” ได้รับการพัฒนาจากค่านิยมของบริษัท “อนาคตแห่งความยั่งยืนในการค้า” ซึ่งใช้แนวทางปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินการกิจการ; คุณชฎาทิพ จูตระกูล ซีอีโอ Siam Piwat Company Limited ยังได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ เนื่องจากส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ ผู้คน ชุมชนกับสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม­­­ผู้ได้รับรางวัลจากไทยที่โดดเด่นเพิ่มเติม ได้แก่ Boonrawd Trading Co., Ltd. กับโครงการ Return Heart to Home - Restoring Mother’s Heart; Doi Kham Food Products Co., Ltd. กับโครงการ 9 Tam Roy Doi Kham Charity Run 2018; King Power International Co., Ltd. กับโครงการ King Power Thai Power; Metropolitan Electricity Authority กับโครงการ Lively Workplace, Better Service; Metropolitan Waterworks Authority (MWA) กับโครงการ Doing Good With Good Governance Heart and Metropolitan Waterworks Authority’s Watershed Forest Preservation; Provincial Electricity Authority กับโครงการ Scrap Woods for Wealth; PTT Exploration and Production Public Company Limited กับโครงการ The Forest Restoration for Eco-Learning at Sri Nakhon Khuean Khan Park Project (BangKachao); PTT Public Company Limited กับโครงการ Community Biogas System From Swine Farming Project; Royal Cliff Hotels Group กับโครงการ Green Multiples @ Royal Cliff Project; S Hotels and Resorts Public Company Limited กับโครงการ Sustainable Hospitality with an Edutainment Approach; Sisaran Group Co., Ltd กับโครงการ Bang Saray Development Programme และ Thai Life Insurance Public Company Limited กับโครงการ Thai Life Insurance - Opportunity forBetter Life งาน CSR ที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่ต้องการมากที่สุดในภูมิภาค - AREA 2020 ได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดยพันธมิตร Two Way Public Relations และองค์กรสนับสนุน ได้แก่ Circular Economy Club, CSRone Taiwan, Global Reporting Initiative (GRI), Ministry of Science, Technology and Innovation Malaysia, National Institute of Entrepreneurship and Innovation (N.I.E.L) Cambodia, Institute for Global Environmental Strategies (IGES) Japan, Taiwan Institute for Sustainable Energy and Vietnam Business Council for Sustainable Development.

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020

ทศวรรษแห่งอิทธิพล : ENTERPRISE ASIA มอบรางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS ให้กับ 81 องค์กร

ทศวรรษแห่งอิทธิพล : ENTERPRISE ASIA มอบรางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS ให้กับ 81 องค์กร

ทศวรรษแห่งอิทธิพล : ENTERPRISE ASIA มอบรางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS ให้กับ 81 องค์กร