เท็ดฟันส์ปลื้ม ผลประเมินกองทุนฯ ช่วยรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุน

เท็ดฟันส์ปลื้ม ผลประเมินกองทุนฯ ช่วยรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุน
12 กันยายน 2562
449

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผอ.สำนักบริหารกลาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Ted Fund) ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลผู้ประกอบการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน Ted Fund ที่ จ.เชียงใหม่ ที่โครงการการฮอร์แกไนซ์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มช่วยผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก และโครงการเล็ทส์ฟันด์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแหล่งรวมเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการแบบครบวงจร หลังจากการประเมินนายนิคม เปิดเผยว่า ทั้ง 2 ผู้ประกอบการได้นำนวัตกรรมมาช่วยผู้ประกอบการ โดยโครงการฮอร์แกไนซ์ขณะนี้มีลูกค้ากว่า 4,000 โครงการ และห้องพักที่ต้องบริหารจัดการกว่า 200,000 ห้อง ทำให้เกิดการบริหารจัดการหอพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การทำสัญญาเช่า การย้ายเข้าย้ายออก การวางใบแจ้งหนี้ แม้การบริหารช่างซ่อมไฟ-ประปา ทำให้ผู้ประกอบการหอพักลดต้นทุน ลดเวลาในการทำงาน แม้กระทั่งลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติก็สามารถวางบิลได้ กอพักหลายแห่งมีคนทำงานเพียงแค่ 3 คนเท่านั้น คือเจ้าของ แม่บ้าน และ รปภ. ขณะที่โครงการเล็ทส์ฟันส์ เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมแหล่งเงคทุนทั่วประเทศ ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้รวดเร็วผ่านระบบการประมวลผลที่แม่นยำ โครงการดัคสามารถช่วยเหลือแม่ค้าหาบเร่แผงลอย ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ทั้งยังติดเครดิตบูโร แต่โครคดังกล่าวสามารถช่วยให้แม่ค้าเหล่านี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจนสามารถตั้งตัวได้ ปัจจุบันเปิดดำเนินการมากว่า 6 เดือน มีลูกค้าถึง 265 ราย และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากกว่า 12 ล้านบาท จากเงินตั้งต้นของกองทุน Ted Fund 1.9 ล้านบาท โดยรายได้ของโครงการมาจากค่าคอมมิชชั่นของผู้ปล่อยกู้ 3-4%

นายนิคม กล่าวต่อว่า กองทุน Ted Fund มีระบบการประเมินการให้ทุนอย่างเข้มข้นภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ประกอบการที่นำแผนงานมาเสนอและสามารถเข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยจะให้ระยะทำงาน 12 เดือน ถ้าไม่สำเร็จจะต่ออายุให้อีก 6 เดือน ขณะนี้ Ted Fund กำลังจะเปิดรับผู้รับทุนใน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. นักศึกษาระดับ ป.ตรี-โท-เอก 2. นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 7 ปี 3. นักวิจัยในสถาบันวิจัยต่างๆ 4.ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และ 5. เอสเอ็มอี ทั้งหมดจำนวน 55 ราย วงเงินไม่รายละ 2 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
Tags: