ภาวะอันตราย ภาวะหัวใจล้มเหลว

ภาวะอันตราย ภาวะหัวใจล้มเหลว
9 กันยายน 2562
1197

 

ปัจจุบันโรคหัวใจเป็นปัญหาที่มักพบได้ทุกวัน แต่พบมากขึ้นในวัยทำงานจนถึงผู้สูงอายุโดยมีสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหัวใจแตกต่างกันไป เช่น ในวัยเด็กมักจะพบโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในวัยกลางคนพบโรคหัวใจขาดเลือด ที่เกิดจากหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน ในวัยผู้สูงอายุพบโรคลิ้นหัวใจตีบ และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นต้น ภาวะโรคหัวใจต่างๆ ที่กล่าวมานี้ ถ้าเป็นรุนแรงจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายขึ้นได้

ภาวะหัวใจล้มเหลว คือ ภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจสูญเสียการทำงาน ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้เพียงพอ ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมปอด และภาวะบวมตามมา โดยสามารถแบ่งแยกภาวะหัวใจล้มเหลวได้ 2 ประเภท คือ ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน และภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง

นพ.สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดเฉพาะทางหัตถการปฏิบัติและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด แพทย์หัวหน้าศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า ส่วนมากผู้ป่วยจะมีอาการหายใจเหนื่อย อ่อนเพลีย ถ้านอนหงายจะหายใจไม่ออก ต้องลุกขึ้นนั่ง และมีอาการบวมจากภาวะคั่งน้ำและเกลือ จะมีอาการบวมตามเท้า ขา หรือตามอวัยวะภายใน เช่น ตับ ม้ามโต ท้องบวม สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด    โรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง โรคลิ้นหัวใจ ทั้งชนิดตีบและลิ้นหัวใจรั่ว เป็นต้น ถ้าปล่อยไว้ไม่รีบรักษา ภาวะหัวใจล้มเหลวอาจรุนแรงจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้

สำหรับการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ประกอบไปด้วย การรักษาด้วยยา เช่น ยาขับปัสสาวะ ลดความดันโลหิต ยาขยายหลอดเลือด เป็นต้น และการรักษาตามสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว เช่น ถ้าสาเหตุเกิดจากภาวะหัวใจขาดเลือดก็ต้องทำบอลลูนขยายหลอดเลือด  หรือผ่าตัดบายพาส ถ้าเป็นโรคของกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง อาจพิจารณาผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น

ผู้ป่วยควรจำกัดการรับประทานเกลือโซเดียมให้น้อยกว่าวันละ 2 กรัม งดสูบบุหรี่ มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงความเครียด รับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ และควรมาพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบถึงอาการปัจจุบันของตน โดยให้แพทย์ติดตามผลและให้คำแนะนำเพื่อการรักษาที่ตรงจุด โดยต้องปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด

จากที่ได้กล่าวไป ภาวะหัวใจล้มเหลวนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก ภาวะนี้อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวหรือเป็นภาวะเจ็บป่วยแบบเรื้อรัง ถ้าท่านใดมีอาการเหนื่อยง่าย นอนหงายแล้วหายใจไม่ออก ต้องลุกขึ้นนั่ง หรือขาบวม ควรรีบมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษาอย่างทันท่วงที

เนื่องในวันหัวใจโลก ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 22 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมรับสิทธิตรวจสุขภาพและของที่ระลึกฟรี รับจำนวนเพียง 200 ท่าน เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-2231351 ต่อ 3126

นพ.สุรพงษ์  วรสุวรรณรักษ์ แพทย์หัวหน้าศูนย์หัวใจและหลอดเลือด


เครื่องมือพิเศษในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cath Lab)

แชร์ข่าว :
Tags: