ดิ แอสเพน ทรีดึงวิจัยดีไซน์บริการจับเศรษฐีไทยเทศเตรียมเกษียณในรูปแบบเช่า

ดิ แอสเพน ทรีดึงวิจัยดีไซน์บริการจับเศรษฐีไทยเทศเตรียมเกษียณในรูปแบบเช่า

'ดิ แอสเพน ทรี'ผนึกเบย์เครสต์-RISCดึงวิจัย ดีไซน์โครงการ&บริการชะลอสมองเสื่อมผู้สูงวัย ดีเดย์เปิดตัวโครงการต้นเดือนพ.ค.จับเศรษฐีไทย เทศ พร้อมใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณในรูปแบบเช่า

จากแนวโน้มที่ประเทศไทย มีจำนวนประชากรอายุเกิน 60 ปีเพิ่มขึ้น40%ในปี 2593 จากปัจจุบันมีประมาณ 20% ของประชากรทั้งหมดและจำนวนผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าเป็นห่วงถึง 257% ใน 30 ปีข้างหน้า  

คริสเตียน ทอยวาเนน ผู้อำนวยการบริหาร โครงการ ดิ แอสเพน ทรี เดอะ ฟอเรสเทียส์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า โครงการนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อผู้คน และสังคมผู้สูงวัย โดยนำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเวชศาสตร์การแพทย์ มาประยุกต์ใช้พัฒนาโครงการดิ แอสเพน ทรี เพื่อให้สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยได้คุณภาพตามวิสัยทัศน์ที่ต้องการมอบการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรตลอดชีวิตให้แก่ผู้อาศัย (Holistic Lifetime Care)ที่สำคัญที่จะนำมาใช้ที่ศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางสมองและฟื้นฟูสุขภาพ(Health & Brain Center) ที่จะเปิดให้บริการต้นเดือนพ.ค.นี้ 

ดิ แอสเพน ทรีดึงวิจัยดีไซน์บริการจับเศรษฐีไทยเทศเตรียมเกษียณในรูปแบบเช่า

โดยตั้งเป้าให้เป็นโครงการแห่งแรกของโลกที่มอบการดูแลอย่างครบวงจรตลอดชีวิต เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกาย ใจ สมอง และสังคม จึงได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงวัยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้โครงการดิ แอสเพน ทรี ได้ร่วมมือกับ Happiness Science Hub by RISC และ Baycrest เพื่อเป็น sandbox หรือสถานที่ที่ให้นวัตกรจากศูนย์วิจัยและพันธมิตร ได้นำนวัตกรรมมาใช้ภายในโครงการเป็นแห่งแรก เพื่อประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยในโครงการ และการศึกษาพัฒนาต่อยอดในอนาคต

สฤกกา พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบูรณาการงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนภายใต้ MQDC (RISC by MQDC) และหัวหน้าทีมวิจัยศาสตร์แห่งความสุขเชิงวิทยาศาสตร์  กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ทาง RISC ได้นำเสนอผลงานจากศูนย์วิจัยศาสตร์แห่งความสุขเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กลุ่มงานวิจัยของ RISC และเป็นศูนย์วิจัยแห่งแรกในเอเชียที่เน้นค้นคว้าวิจัยเชิงลึก มุ่งค้นหาความลับการทำงานของสมองโดยเฉพาะ เพื่อหาปัจจัยที่ทำให้มนุษย์มีความสุข ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชากร โดยเฉพาะกลุ่มคนวัย 50+ ซึ่งกำลังกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
 

“เราจะนำนวัตกรรมจากศูนย์ฯมาใช้ในโครงการดิ แอสเพน ทรี เป็นแห่งแรก เนื่องจากเป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างความสุขทั้งกายและใจอย่างยั่งยืนกลุ่มเป้าหมายคนวัย 50+ เพื่อสร้างอารมณ์เชิงบวก และความสุข (Mental Well-Being) รวมถึงทำความเข้าใจความเสื่อมถอยด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ และหาแนวทางลดความเสี่ยงการเกิดโรค อาทิ โรคสมองเสื่อม และอัลไซเมอร์ เพื่อหาปัจจัยในการส่งเสริมคนแต่ละช่วงวัยให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข”

สำหรับดิ แอสเพน ทรี เดอะ ฟอเรสเทียส์ พัฒนามาโดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นโครงการคอนโดมิเนียมมีจำนวนห้องทั้งหมด 290 ยูนิต จำนวน 5  อาคาร  3 อาคารจะเป็นแบบ Active Living มีความสูง 13 , 18 และ 22 ชั้น จำนวน 250 ยูนิต และอีก2 อาคารเป็นคอนโดแบบ Sky Villa สูง 5 ชั้นจำนวน40 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 30ล้านบาทเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ที่มีความมั่งคั่งทั้งคนไทยและต่างชาติที่พร้อมใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณในรูปแบบเช่า