MQDCผุดฟอเรสเทียส์เมืองต้นแบบSmartCityชูแนวคิดWell-Being

MQDCผุดฟอเรสเทียส์เมืองต้นแบบSmartCityชูแนวคิดWell-Being

MQDCผุดฟอเรสเทียส์ เมืองต้นแบบSmart City ชูแนวคิดWell-Being ผสานSustainability ผ่านเทคโนโลยี-นวัตกรรมเพื่อพัฒนาโครงการเกิดความยั่งยืน

นายธีรวรรตน์ ตังประพฤทธิ์กุล รองประธานฝ่ายออกแบบและก่อสร้างเสมือนจริง บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(MQDC )และ กรรมการบริหารสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM)กล่าวว่า ในงานสัมมนา “POSTTODAY SMART CITY THAILAND 2024” หัวข้อSmart Life : ยกระดับชีวิตคนไทยในเมืองต้นแบบ Smart Cityว่า  MQDC ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยที่มุ่งเน้นในเรื่องนวัตกรรมแห่งความยั่งยืนสำหรับทุกชีวิตและสรรพสิ่ง (For All Well-Being)มีแนวคิดที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยการสร้างสิ่งแวดล้อม และที่อยู่อาศัย ให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างแท้จริง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขอย่างยั่งยืนให้กับผู้พักอาศัย

โครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์  ถือเป็นโครงการต้นแบบSmart City หรือเมืองอัจฉริยะ ในประเทศไทย โดยโครงการเน้นนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาสร้างความสะดวกสบาย และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการวางแผนระบบสาธารณูปโภค ที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังมีระบบ CUP ที่ช่วยบริหารจัดการการทำความเย็นและพลังงานของเมืองและระบบ Water Management 

"คุณค่าที่ใส่เข้าไปในโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ ตอบโจทย์ของMQDC ในการเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรม ที่ผลักดันโลกให้พัฒนาในส่วนของความยั่งยืนและWell-Being ให้กับทุกคน"
 

ชูแนวคิดWell-Being

การพัฒนานวัตกรรมที่นำมาใช้ในโครงการอสังหาฯในเครือ MQDC จะมีหน่วยงานวิจัยที่เข้ามาช่วยคิดค้นและพัฒนา ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC ) ซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาวะที่ดีเพื่อตอบโจทย์ For All Well-Being ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ผ่านมามากมาย อาทิ วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ การร่วมพัฒนาวัสดุ Upcycling เพื่อใช้ในการก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน การพัฒนาเครื่องฟอกอากาศระดับเมือง เป็นต้น และศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab) ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเทรนด์อนาคตเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงนำมาต่อยอดในการพัฒนาโครงการต่างๆ

"เป้าหมายสำคัญคือ Well-Beingและ  Sustainability  ควบคู่กัน เพื่อพัฒนาโครงการเกิดความยั่งยืน"

 

โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากศูนย์วิจัยนำมาใช้ในออฟฟิศที่เรียกว่า DTG Campus เหมือนเป็นยูนิเวอร์ซีตี้โมเดล นำร่องก่อนนำไปใช้ในโครงการจริง เช่น เครื่องฟอกอากาศ ,หุ่นยนต์ ,อินดอร์ แพลนติ้งและ ระบบน้ำเย็น จาก CUP (Central Utility Plant) จึงไม่ต้องมีคอมเพรสเซอร์แอร์ในที่พักอาศัย และไม่เป็นการสร้างความร้อนเพิ่มเติมให้กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำนวัตกรรมเหล่านี้เข้าไปอยู่ใน โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ ซึ่งเป็นโครงการเมืองต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดโดยเชื่อมต่อกับธรรมชาติ ตั้งอยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม.7 บนพื้นที่กว่า 300 ไร่  ซึ่งเริ่มเปิดพาวิลเลียนให้เข้าไปชมได้แล้ว 
MQDCผุดฟอเรสเทียส์เมืองต้นแบบSmartCityชูแนวคิดWell-Being

พัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

"ถือเป็นโครงการที่ให้พื้นที่ป่าสีเขียวมากกว่า 50%  มีการออกแบบพื้นที่ให้มีความอบอุ่นเพื่อให้ทุกเจเนอเรชั่นได้ใช้พื้นที่ร่วมกัน  ส่งเสริมให้คนทุกวัยมีกิจกรรมทำร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสุดท้ายนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนมาสร้างความสุขของคนในชุมชน ต้นปีนี้พร้อมเข้าอยู่ได้"

นายธีรวรรตน์  กล่าวว่า  เมืองในยุคใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในยุคนี้  ควรจะมีข้อมูลที่สำคัญการอยู่อาศัยเกี่ยวกับ Well-Being  คือการมีสุขลักษณะกาใช้ชีวิตที่ดี  และเกี่ยวข้องกับการดูแลโครงการ   ขณะเดียวกันนี้สมาร์ทซิตี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมีความสุข ซึ่งเป็นคอนเซปต์หลักที่ทุกดีเวลลอปเปอร์ใช้ในการพัฒนาโครงการ เพื่อแก้ปัญหาให้กับเมืองในปัจจุบัน