ไตรมาส2ราคาคอนโดเพิ่มขึ้น2.2%สูงกว่าบ้านจัดสรร

ไตรมาส2ราคาคอนโดเพิ่มขึ้น2.2%สูงกว่าบ้านจัดสรร

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายกรุงเทพฯ – ปริมณฑลไตรมาส2/2566 ราคาคอนโดเปิดขายใหม่เพิ่มขึ้น 2.2% สูงกว่าบ้านจัดสรร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมาติดต่อกัน 2 ไตรมาส

วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  เปิดเผยว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2566 พบว่าค่าดัชนีมีค่าเท่ากับ 129.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.3 และเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2566 (QoQ) พบว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรก็มีการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.1  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าราคาบ้านจัดสรรในไตรมาส 2 ปี 2566 ได้มีการปรับราคาขึ้นจากปีที่แล้วและจากไตรมาสก่อนหน้า 

    ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการใหม่ที่เปิดตัวในช่วงปี 2564-2565 ซึ่งมีต้นทุนค่าพัฒนาโครงการสูงขึ้นจากราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าที่ดินและค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับราคาสูงขึ้นตาม แต่ในไตรมาส 2 ปี 2566 พบว่าราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์โปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายโดยการให้ของแถมมากที่สุด 

ดัชนีราคาบ้านจัดสรรตามพื้นที่ กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ขณะที่ 3 จังหวัดปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 130.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)


 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2566 มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกัน 4 ไตรมาส ตั้งแต่ ไตรมาส 3 ปี 2565 ถึงไตรมาส 2 ปี 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ซึ่งเพิ่มสูงกว่าภาพรวมของบ้านจัดสรร

ไตรมาส2ราคาคอนโดเพิ่มขึ้น2.2%สูงกว่าบ้านจัดสรร

 ทั้งจากการเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.5เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)

ซึ่งพบว่า ไตรมาส 2 ปี 2566  บ้านเดี่ยวในกรุงเทพฯ มีการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน  ในพื้นที่ 3 จังหวัดปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 130.1 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)

ไตรมาส2ราคาคอนโดเพิ่มขึ้น2.2%สูงกว่าบ้านจัดสรร

ทั้งนี้ ได้พบการเปลี่ยนแปลงของราคาบ้านเดี่ยวที่มีการปรับตัวขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนต่อเนื่องกันถึง 5 ไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2565 ถึงไตรมาส 2 ปี 2566 

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2566 มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ทั้งนี้ พบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกัน 3 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2565 ถึงไตรมาส 2 ปี 2566 โดย กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลงร้อยละ -0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ไตรมาส2ราคาคอนโดเพิ่มขึ้น2.2%สูงกว่าบ้านจัดสรร  อย่างไรก็ตามราคาทาวน์เฮ้าส์ยังน่าจะเป็นทิศทางขาขึ้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนต่อเนื่องกัน 3 ไตรมาส ตั้งแต่ ไตรมาส 4 ปี 2565 ถึง ไตรมาส 2 ปี 2566 และในพื้นที่ 3 จังหวัดปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 130.6 ลดลง ร้อยละ -1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ทั้งนี้ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ได้สะท้อนว่าราคาโดยภาพรวมของทาวน์เฮ้าส์ยังคงต่ำกว่าปีก่อน แต่เริ่มเห็นการปรับเพิ่มของราคาทาวน์เฮ้าส์ในไตรมาส 2 ปี 2566 

ไตรมาส2ราคาคอนโดเพิ่มขึ้น2.2%สูงกว่าบ้านจัดสรร

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย 
 
สำหรับ ดัชนีราคาภาพรวมห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2566  พบว่ามีค่าดัชนีเท่ากับ 155.1 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3  เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมาติดต่อกัน 2 ไตรมาส 

โดยมีข้อสังเกตว่าการปรับตัวของดัชนีราคาห้องชุดใหม่ได้มีทิศทางการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่ทยอยสร้างเสร็จในปี 2564 – 2565 ซึ่งมีต้นทุนค่าพัฒนาโครงการสูงขึ้นจากราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าที่ดินและค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้องปรับราคาสูงขึ้นตาม เช่นเดียวกันกับบ้านจัดสรร

ในขณะที่ดัชนีราคาห้องชุดในพื้นที่จังหวัดปริมณฑลยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องมา 3 ไตรมาสแล้ว ตั้งแต่ไตรมาส 4  ปี 2565 ถึง ไตรมาส 2 ปี 2566  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการเก่าที่มีการเปิดขายมาก่อนปี 2564 เนื่องจากต้นทุนการผลิตยังคงต้นทุนเดิมที่ราคาวัสดุก่อสร้างยังไม่ปรับขึ้น ค่าแรงงานยังไม่ปรับตัวขึ้น และเกิดจากการการลดราคาเพื่อกระตุ้นยอดขายของผู้ประกอบการ

เมื่อแยกตามพื้นที่ พบว่า ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในไตรมาส 2 ปี 2566 ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 158.4 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ซึ่งเพิ่มสูงกว่าภาพรวมของดัชนีห้องชุด และมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกัน 2 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2566 ถึง ไตรมาส 2 ปี 2566 

ทั้งจากการเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ 2 จังหวัดปริมณฑล (สมุทรปราการ และ นนทบุรี) มีค่าดัชนีเท่ากับ 141.1 จุด ลดลงร้อยละ -1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และลดลงร้อยละ -0.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) โดยเป็นการลดลงต่อเนื่องกัน 3 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2565 ถึง  ไตรมาส 2 ปี 2566 ทั้งจากการเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า