จับสัญญาณต่างชาติแห่โอนคอนโดไตรมาสแรกทะลุ1.7หมื่นล.สูงสุดรอบ5ปี!

จับสัญญาณต่างชาติแห่โอนคอนโดไตรมาสแรกทะลุ1.7หมื่นล.สูงสุดรอบ5ปี!

ตลาดคอนโดมิเนียมเริ่มฟื้นตัว!หลังพบสัญญาณยอดโอนต่างชาติไตรมาสแรกทะลุ17,000 ล้านบาท สูงสุดรอบ 5 ปี!เพิ่มขึ้น 67% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน “จีน” รั้งแชมป์โอนสูงสุด ทึ่ง! เมียนมา ซื้อคอนโดต่อหน่วยสูงสุดเฉลี่ย 6.5 ล้านบาท

วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติไตรมาส 1/2566 จากการประมวลภาพการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดให้ชาวต่างชาติทำให้เห็นว่าทั้งในมิติของจำนวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่ มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน แต่ยังคงต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์ที่สูงขึ้นในไตรมาสนี้เป็นผลจากทุกๆ ประเทศทั่วโลกเปิดให้ประชาชนมีการเดินทางระหว่างกันได้ โดยเฉพาะประเทศจีน

“การเปิดประเทศและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ระหว่างประเทศทั่วโลกเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง เป็นปัจจัยบวกที่สำคัญช่วยทำให้จำนวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่ ที่มีการขายและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งยุโรป สหรัฐ ออสเตรเลีย รัสเซีย และเอเชีย”

การโอนกรรมสิทธิ์คอนโดของคนต่างชาติทั่วประเทศในไตรมาส 1/2566 พบว่าทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยหน่วยโอนคอนโดของคนต่างชาติทั่วประเทศมีจำนวน 3,775 หน่วย ขยายตัว 79.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 

ส่วนมูลค่าการโอน 17,128 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นมูลค่าที่สูงต่อเนื่องจากไตรมาส 3/2565 ขณะที่พื้นที่โอนคอนโดให้คนต่างชาติทั่วประเทศมีจำนวน 168,664 ตร.ม.เพิ่มขึ้น73.8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

จับสัญญาณต่างชาติแห่โอนคอนโดไตรมาสแรกทะลุ1.7หมื่นล.สูงสุดรอบ5ปี!
 

จีนรั้งแชมป์โอนคอนโดสูงสุด

สำหรับสัญชาติของผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ ชาวจีน ยังคงมีการโอนคอนโดมากที่สุด 1,747 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 46.3% ของหน่วยทั้งหมด รองลงมา คือ รัสเซีย 387 หน่วย 10.3%  สหรัฐ  156 หน่วย 4.1% สหราชอาณาจักร 146 หน่วย 3.9% เยอรมนี 131 หน่วย 3.5%

ส่วนมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด 3 เดือนแรกปี 2566 มีการโอนให้ชาวจีน มูลค่าสูงสุด 8,191 ล้านบาท  คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 47.8% ของมูลค่าทั้งหมด ตามด้วย รัสเซีย 1,364 ล้านบาท สัดส่วน 8% สหราชอาณาจักร 703 ล้านบาท 4.1% สหรัฐ 653 ล้านบาท 3.8% และเยอรมนี 611 ล้านบาท 3.6%

 

เมียนมาโอนต่อหน่วยสูงสุดเฉลี่ย6.5ล้าน

ช่วงไตรมาส 1 ปี 2566 คอนโดที่ชาวต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์มีพื้นที่เฉลี่ย 44.7 ตร.ม./หน่วย มูลค่าเฉลี่ย 4.5 ล้านบาท/หน่วย หรือตร.ม.ละ 101,553 บาท ขณะที่ “เมียนมา” เป็นสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนต่อหน่วยสูงสุด เฉลี่ย 6.5 ล้านบาทต่อหน่วย และอินเดีย เป็นสัญชาติที่โอนห้องชุดขนาดใหญ่ที่สุดเฉลี่ย 77.7 ตร.ม.

โดยชาวจีน ซึ่งเป็นสัญชาติที่มีสัดส่วนการโอนมากที่สุด มีมูลค่าการโอนเฉลี่ย 4.7 ล้านบาท/หน่วย และพื้นที่ห้องชุดเฉลี่ย 38.8 ตร.ม./หน่วย

 ชลบุรีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดในรอบ5ปี

จังหวัดที่มีจำนวนหน่วยโอนคอนโดคนต่างชาติมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ชลบุรี กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่อยู่ใน 2 จังหวัดแรก คือ ชลบุรี 1,601 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 42.4% และกรุงเทพฯ 1,423 หน่วย สัดส่วน 37.7%  ทั้ง 2 จังหวัดมีจำนวนหน่วยรวมกันสูงถึง 80.1% ของทั่วประเทศ 

และเมื่อพิจารณาย้อนหลังไปปี 2561 ชลบุรีมีจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติมากกว่ากรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี

ขณะที่จังหวัดที่มีจำนวนมูลค่าโอนคอนโดคนต่างชาติมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่อยู่ใน 2 จังหวัดแรก คือ กรุงเทพฯ มูลค่า 9,976 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 58.2% และชลบุรี มูลค่า 4,557 ล้านบาท สัดส่วน 26.6% ทั้ง2 จังหวัดมีสัดส่วนมูลค่ารวมกัน 84.8% ของทั่วประเทศ 

เมื่อพิจารณาย้อนหลังไปถึงปี 2561 พบว่า กรุงเทพฯ และชลบุรี ยังคงเป็นจังหวัดที่มีจำนวนมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติในสัดส่วนมากที่สุดเช่นเดียวกัน  รองลงมาเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ภูเก็ต และเชียงใหม่

ต่างชาตินิยมราคาไม่เกิน 3 ล้าน

ทางด้านระดับราคาคอนโดพบว่า การโอนกรรมสิทธิ์ของคนต่างชาติ ไตรมาส 1/2566 มีจำนวนหน่วยมากที่สุดในช่วงราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท  มีการโอน 1,900 หน่วย มูลค่า 3,431 ล้านบาท มีสัดส่วนของหน่วยโอนสูงสุด 50.3% แต่มีสัดส่วนมูลค่าโอนเพียง 20% เท่านั้น ทั้งนี้พบว่า ห้องชุดราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทเป็นระดับราคาที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่นิยมซื้อตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน

สำหรับคอนโดที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติน้อยสุดคือ ช่วงราคา 7.5 - 10 ล้านบาท มีจำนวนน้อยที่สุด ทั้งจำนวนหน่วยเพียง 203 หน่วย มีมูลค่า 1,729 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 5.4% และ 10.1% ตามลำดับ 

แม้ว่า ห้องชุดที่ราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน 303 หน่วย สัดส่วน 8% แต่มีมูลค่าการโอนสูงสุดถึง 5,475 ล้านบาท สัดส่วน 32%