พลัสฯรุกธุรกิจบริหารโครงการที่พักอาศัยผุดบริการตอบโจทย์ลูกค้า

พลัสฯรุกธุรกิจบริหารโครงการที่พักอาศัยผุดบริการตอบโจทย์ลูกค้า

พลัสฯ รุกธุรกิจบริหารโครงการที่พักอาศัย ท่ามกลางการแข่งเดือด ชู3 กลยุทธ์ภายใต้แนวคิด “YOUR PROFESSIONAL ALLIANCE” ผุดบริการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าตั้งเป้าโต 20%

นางสาวนฤมล อาภรณ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เผยว่า  ในปี 2566ถือเป็นอีกปีที่ท้าทายของธุรกิจบริหารอาคารที่พักอาศัย แม้ธุรกิจอสังหาฯโดยรวมจะอยู่ในภาวะที่ฟื้นตัวดีขึ้นก็ตาม แต่ในส่วนธุรกิจบริหารโครงการที่พักอาศัยกลับมีการแข่งขันสูงขึ้น ทั้งจากคู่แข่งทั้งรายเดิมและรายใหม่รวมถึงความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ปีนี้ พลัสฯเปิดเกมรุกลุยรับบริหารโครงการใหม่ทั้งแนวราบและแนวสูง ในกรุงเทพฯรวมถึงหัวเมืองใหญ่ต่างจังหวัด 

ปัจจุบัน พลัสฯครองความเป็นที่หนึ่งด้านการบริหารจัดการพื้นที่มากที่สุดถึง 18 ล้าน ตร.ม.มีโครงการที่รับผิดชอบดูแลอยู่ 355 โครงการ และกว่า 20%ของโครงการทั้งหมดใช้บริการ พลัสฯ อย่างต่อเนื่องเกิน 10 ปีสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการของพลัสฯที่เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า

โดยมาตรฐานการทำงานที่พลัสฯโดดเด่นจากผู้ให้บริการทั่วไป คือ ยกระดับคุณภาพการทำงานทุกด้านที่เกี่ยวพันกับการใช้ชีวิตการใช้พื้นที่และการจัดการทรัพยากรทั้งหมดในโครงการให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งการันตีคุณภาพด้วย ISO ทั้งด้านการบริหารจัดการ(ISO9001) ด้านการบริหารทรัพยากรภายในโครงการ (ISO 41001)ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และยังมีมาตรฐาน Fitwelที่เป็นมาตรฐานการดูแลสุขภาวะโดยรวมของผู้ใช้อาคาร

พลัสฯรุกธุรกิจบริหารโครงการที่พักอาศัยผุดบริการตอบโจทย์ลูกค้า

ในปี 2566 นี้ พลัสฯ เน้นกลยุทธ์สำหรับรุกธุรกิจบริหารโครงการที่พักอาศัยภายใต้แนวคิด “YOUR PROFESSIONAL ALLIANCE” โดยมี 3 กลยุทธ์

1.PROFESSIONAL TEAM มีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมเข้าใจลูกค้าและผู้พักอาศัยในทุกขั้นตอนทำการสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ช่องโหว่หรือปัญหา และวางแผนหาทางแก้ไขรวมถึงไม่หยุดคิดหรือหา Solutions ที่หลากหลายมาออกแบบบริการแบบ Customise Service ให้กับโครงการต่าง ๆ
 

2.PROFESSIONAL STANDARD มีระบบการทำงานที่มีมาตรฐานGlobal Standard ทำให้มีความเป็นมืออาชีพ ถูกต้อง แม่นยำรวมถึงมีการอบรมพนักงานให้มีแนวคิดแบบ Ownership Mindset รวมถึงมีสถาบัน PLUS Eduplexที่มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ด้าน Reskill – Upskillเพื่อสร้างทีมเวิร์กที่มีประสิทธิภาพ

พลัสฯรุกธุรกิจบริหารโครงการที่พักอาศัยผุดบริการตอบโจทย์ลูกค้า

3. PROFESSIONAL SYSTEMการพัฒนาทั้งSystem และApplication ให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าผ่านระบบ LivingManagement System (LMS) และ Building Operation System (BOS)เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น อาทิ การออกใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้มีความถูกต้อง เพิ่มช่องทางความสะดวกในการใช้งาน

พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลและบริหารจัดการทรัพย์สิน ช่วยในการตรวจสอบทรัพย์สิน ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและวิเคราะห์ข้อมูลซัพพลายเออร์ เพื่อคัดสรรสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพราคาที่เหมาะสมที่สุดให้ลูกค้าได้เลือกใช้ผ่าน Plus Living Conciergeนำเสนอเซอร์วิสใหม่ๆ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าให้มากขึ้น

โดยปีนี้รุกขยายงานโครงการใหม่ทุกเซกเมนต์มีเป้าเติบโตขึ้นจากปี 2565มากถึง 20% หรือ คิดเป็นมูลค่ากว่า 166 ล้านบาทโดยมีสัดส่วนเป็นคอนโดมิเนียมอยู่ที่ 76% และบ้านเดี่ยว-ทาวน์เฮ้าส์ 24%โดยเปิดปีมา

ล่าสุดได้รับงานใหม่บริหารนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้าน รวม 10โครงการ เป็นคอนโดมิเนียม 6 โครงการ บ้านเดี่ยว-ทาวน์เฮ้าส์ 4 โครงการซึ่งได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้าเดิมที่แนะนำต่อและลูกค้าใหม่ที่มั่นใจในการบริหารจัดการด้วยความเชี่ยวชาญด้านบริการอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 25 ปี

ปัจจุบัน พลัส พร็อพเพอร์ตี้บริหารโครงการที่พักอาศัยและอาคารเพื่อการพาณิชย์ กว่า 350 โครงการโดยคิดเป็นพื้นที่กว่า 18 ล้านตร.ม.