ชัชชาติเร่งประชาพิจารณ์ผังเมืองใหม่คาดเสร็จปีหน้า

ชัชชาติเร่งประชาพิจารณ์ผังเมืองใหม่คาดเสร็จปีหน้า

ชัชชาติเผยเร่งประชาพิจารณ์ผังเมืองใหม่ คาดเสร็จปีหน้า พร้อมปรับกฎระเบียบให้ทันสมัยรับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เล็งดึงเอกชนเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย เฟิร์สจ็อบเบอร์เช่า

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 43 ว่า ที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากของเมืองเพราะคนทุกคนที่อยู่ในเมืองต้องมีที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยประเทศไทยทำโดยภาคเอกชน ดังนั้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยคุณภาพได้

หัวใจของสำคัญของภาครัฐเรื่องกฎระเบียบต่างๆที่ต้องปรับให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกให้คนที่ขอใบอนุญาต ผู้ประกอบการ รวมทั้งคนในชุมชน และกระบวนการต่างๆต้องโปร่งใส ชัดเจนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนรวมทั้งภาคคมนาคมขนส่งที่ภาครัฐเป็นผู้ดูแล ส่วนภาคเอกชนดูแลเรื่องก่อสร้างที่อยู่อาศัย

"ในส่วนภาครัฐต้องปรับกฎระเบียบให้ทันสมัย เช่น ผังเมือง ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการประชาพิจารณ์ใหม่ คาดว่าจะเสร็จปีหน้า โดยรับฟังความคิดเห็นจากทางสมาคมอสังหาฯและประชาชนมากขึ้น "

นายชัชชาติ  กล่าวว่า ส่วนที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีรายได้น้อยหรือคนที่เพิ่งทำงาน(First Jobber)อยู่ระหว่างการทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่แพงรวบรวมไว้ก่อน ส่วนการที่โครงการที่กทม.จะทำเองได้คุยกับทางบีโอไอ เพื่อหาแนวทางร่วมมือกัน อาจจะเป็นกรณีบ้านเช่า ราคาไม่แพงที่อาจจะมีระยะเวลา 5ปี เป็นเหมือนที่บ่มเพาะให้กับเฟิร์สจ็อบเบอร์มาเช่าอยู่ใกล้แหล่งงาน ยังไม่ต้องซื้อบ้าน แต่เมื่อมีความรายได้มากขึ้นสามารถซื้อบ้านได้ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลอยู่ 

"หลักการเราต้องการกระจายงานให้ใกล้บ้านมากขึ้น จากปัจจุบันที่มีบ้านและมีงาน มีการคมมนาคมตรงกลาง พอบ้านอยู่ไกลงานทำให้การคมนาคมไกลเกิดปัญหารถติด ฝุ่นPM2.5 และมลภาวะต่างๆ จึงหาวิธีการกระจายงานไปให้ใกล้บ้านมากขึ้น"

อาทิ ทำเมืองย่อย ทำผังเมืองใหม่ เพื่อกระจายแหล่งงานออกไป ปัจจุบันเริ่มมีการกระจายงานไปในทำเลบางนา ไบเทค สุขุมวิท101  มีการกระจายออฟฟิศ ขยับออกไปตามโหนดรถไฟฟ้าได้ทำเมืองกระจายไปเหมือนในต่างประเทศ  อาทิ โตเกียวที่มีเมืองย่อยอยู่รอบๆทำให้คนอยู่ใกล้งานมากขึ้น ในอนาคตอาจกระจายไปในต่างจังหวัดด้วย
 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครก็จะให้การสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว สำหรับนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ หรือกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มต้น และก้าวเข้ามาสู่การเป็น First Jobber เพื่อให้เช่าในราคาต่ำ เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้สามารถตั้งตัวและเก็บเงินก้อนแรกได้ โดยจะใช้พื้นที่สำนักงานกรุงเทพมหานคร ที่กระจายตัวอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน หลังจากที่ย้ายพนักงานส่วนใหญ่มาทำงานร่วมกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพฯ ให้มีความหนาแน่นมากขึ้น

 พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ส่วนกลางคุณภาพ กรุงเทพมหานครยังจะจัดทำฐานข้อมูลที่ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ร่วมกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำอาคารเก่า หรือร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไปพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อคนวัยเริ่มทำงานได้เช่า โดยที่กรุงเทพมหานครจะออกมาตรการส่งเสริมด้านภาษี มาตรการส่งเสริมการพัฒนาด้วยการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมทั้งจะช่วยประชาสัมพันธ์ ทำการรวบรวมยูนิตที่อยู่อาศัยชั่วคราวในทำเลต่างๆ และช่วยเหลือในการค้นหาและประสานงานการจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 

ส่วนนโยบายสนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านอื่นๆ ก็ประกอบด้วยนโยบายสร้างเมืองใหม่ในพื้นที่ชานเมือง  เพื่อเพิ่มแหล่งงานในย่านที่อยู่อาศัยชานเมือง และเร่งตัดถนนสายย่อยเชื่อมการเดินทาง ลดการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ชั้นใน พร้อมทั้งเร่งตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพิ่มความคล่องตัวของการจราจรและโอกาสในการมีรถเมล์สายรอง

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายเพิ่มรถเมล์สายหลักและสายรองราคาถูกตลอดสาย นโยบายสร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบายขึ้น นโยบายเพิ่มสถานีชาร์จและสลับแบตเตอรี เพื่อรองรับผู้ใช้รถไฟฟ้าที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งหมดเป็นเพียงแค่บางส่วนของนโยบายด้านที่อยู่อาศัย และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ทางกรุงเทพมหานครมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดขึ้นจริง และเกิดขึ้นให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยให้คนกรุงเทพฯ สามารถมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเป็นของตัวเองให้ได้มากที่สุด