แสนสิริ ต่อยอดZero Dropout ตั้งเป้าเด็กราชบุรีหลุดนอกระบบเป็น“ศูนย์”ใน3 ปี

แสนสิริ ต่อยอดZero Dropout ตั้งเป้าเด็กราชบุรีหลุดนอกระบบเป็น“ศูนย์”ใน3 ปี

แสนสิริ ฉายภาพความสำเร็จZero Dropoutปีแรกช่วยให้เด็ก จ.ราชบุรี ให้อยู่ในระบบการศึกษาได้กว่า 907คนตั้งเป้าภายใน3 ปีเด็กจังหวัดราชบุรีหลุดนอกระบบต้องเป็น “ศูนย์”

นายสมัชชา พรหมศิริ Chief of Staff ฝ่ายการตลาดดิจิตอลและสื่อสารองค์กร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของโครงการ 'Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน' ในปีที่ 1 เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ โดยแสนสิริทำงานกับ กสศ. อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้เพื่อติดตามผลงาน ร่วมประสานกลไกท้องถิ่นและพื้นที่ ระดมความร่วมมือค้นหาและช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาได้เดินหน้าเรียนต่อ  รวมทั้งติดตามเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาได้กลับเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ตลอดจนได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทยและสร้างแรงกระเพื่อมในกลุ่มพนักงาน พันธมิตร ลูกบ้านแสนสิริและสังคม

“ยิ่งไปกว่านั้น แสนสิริได้มีส่วนร่วมในการช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย สร้างแรงกระเพื่อมในกลุ่มพนักงานและลูกบ้านแสนสิริ ผ่านการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี”

 ตั้งแต่ การรับบริจาคหนังสือจากพนักงานและลูกบ้านแสนสิริได้กว่า 2,500 เล่ม พร้อมยกทัพพนักงานแสนสิริและพนักงานสีทีโอเอลงพื้นที่ซ่อมแซมห้องสมุดให้กับโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง ตลอดจนบริจาคคอมพิวเตอร์สภาพดีจากแสนสิริให้กับโรงเรียน 15 แห่งในอำเภอสวนผึ้ง และจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนใน 5 โรงเรียน รวมจำนวน 80 คน รวมทั้งจัดกิจกรรม Giving Mission ภารกิจบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเด็กในโรงเรียนในอำเภอสวนผึ้ง

 โดยมีพนักงานและลูกบ้านแสนสิริ ร่วมบริจาคใน 1 เดือน รวมกว่า 263,000 บาท และล่าสุด ได้สนับสนุนให้น้อง ๆ เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะอาชีพ ด้วยการเข้าร่วมจัดบูธขายอาหารและเครื่องดื่มในเเทศกาลดนตรีแห่งความสุข Season of Love Song ครั้งที่ 12 ที่จัดขึ้นในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

นอกจากนี้ ในปี 2566 โครงการ Zero Dropout จะมุ่งเน้นขยายงานการทำงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพื้นที่ในจังหวัด และเตรียมต่อยอดความช่วยเหลือสู่เด็กนอกระบบ อาทิ การวางหลักสูตร 1 โรงเรียน 3 ระบบ เติมเต็มวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต ‘โมเดลพื้นที่ชีวิตเด็กนอกระบบราชบุรี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดให้เด็กจังหวัดราชบุรี หลุดนอกระบบการศึกษาต้องเป็น “ศูนย์” ภายใน 3 ปีให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้