แสนสิริขยายโรงงานพรีคาสท์5,000 ยูนิต/ปีรับการเติบโตก้าวกระโดดปี66

แสนสิริขยายโรงงานพรีคาสท์5,000 ยูนิต/ปีรับการเติบโตก้าวกระโดดปี66

แสนสิริ ขยายโรงงานพรีคาสท์สีเขียวเต็มรูปแบบแห่งแรกของอสังหาฯ ไทยรองรับการเติบโตก้าวกระโดดปี 66 สู่การพัฒนาที่อยู่อาศัย 5,000 ยูนิต/ปี

แสนสิริ มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อยอดพัฒนาโรงงานพรีคาสท์สีเขียวแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย รุกหน้าสู่เป้าหมายการเป็นอสังหาฯ รายแรก ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2050 ตั้งแต่ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 670 กิโลวัตต์ สามารถช่วยลดค่าไฟได้ประมาณ 20% ต่อปี เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้าภายในโรงงาน พร้อมวางนโยบายการบริหารจัดการของเสียภายในโรงงานอย่างจริงจัง 

จึงได้นำนวัตกรรมด้าน Waste Management ลดขยะภายในโรงงานได้มากถึง 98% ส่งผลให้โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปของแสนสิริ ได้รับการรับรองด้วย ISO9001 & ISO14001 ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพและระบบจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นรายแรกของอสังหาฯ ไทย จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรอง (Certification Body; CB) ที่ได้รับการรับรองจาก Accreditation Body ประเทศเยอรมัน และได้รับการรับรองจาก Accreditation Body, NAC รวมทั้งได้รับการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ รวมถึงการได้รับการรับรอง ฉลากเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 

ล่าสุด! แสนสิริขยายโรงงานพรีคาสท์เต็มกำลัง เพิ่มขึ้นเป็น 1,700,000 ตร.ม./ปี จากเดิมที่มีกำลังการผลิต 1,200,000 ตร.ม./ปี และสามารถผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ยูนิต/ปี จากเดิม 3,500 ยูนิต/ปี ภายใต้งบลงทุนรวม 2,500 ล้านบาท หลังเพิ่มจำนวนเครื่องจักรและอัปเกรดเทคโนโลยีการผลิตแบบเต็มกำลัง ที่ล้ำสมัยที่สุดจากประเทศเยอรมนี ชูจุดเด่นด้านความแม่นยำในการกำหนดชิ้นงาน ทำงานได้รวดเร็ว ลดระยะเวลาการก่อสร้างและลดการใช้แรงงาน 

แสนสิริขยายโรงงานพรีคาสท์5,000 ยูนิต/ปีรับการเติบโตก้าวกระโดดปี66
รวมทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้มีความคล่องตัวสูง รองรับการดีไซน์แบบบ้านแสนสิริทุกสไตล์ เพื่อการเติบโตของธุรกิจ และส่งมอบที่อยู่อาศัย ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และตอกย้ำความเชื่อมั่นในการเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของคนอยากมีบ้าน ด้วยมาตรฐานการออกแบบและคุณภาพโครงการ พร้อมวางเป้าเปิดโรงงานพรีคาสท์แห่งที่ 5 และ 6 ภายในปีหน้า

แสนสิริขยายโรงงานพรีคาสท์5,000 ยูนิต/ปีรับการเติบโตก้าวกระโดดปี66