8ปัจจัยดึงชาวต่างชาติซื้ออสังหาฯหนุนบ้านหลังที่สองบูม

8ปัจจัยดึงชาวต่างชาติซื้ออสังหาฯหนุนบ้านหลังที่สองบูม

ซีบีอาร์อี เผย 8ปัจจัยดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติหนุนดีมานด์บ้านหลังที่สองบูม ส่งผลให้หลังโควิด-19 กลุ่มลูกค้าต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อคอนโดเมืองไทย ผนวกสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมือง กระตุ้นให้มองหาเซฟเฮ้าส์

นางสาวอาทิตยา เกษมลาวัณย์ หัวหน้าแผนกซื้อขายโครงการที่พักอาศัย บริษัท ซีบีอาร์อี(ประเทศไทย)จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยมีหลายปัจจัยภายในที่ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติ  ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพที่ถูก,นโยบายรัฐบาล,การบริการและการต้อนรับ,โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก,อาหารและวัฒนธรรม,สถานที่ท่องเที่ยว,สุขภาพและความกินดีอยู่ดี และราคาอสังหาฯที่สามารถแข่งขันได้และต้นทุนการทำธุรกรรม

8ปัจจัยดึงชาวต่างชาติซื้ออสังหาฯหนุนบ้านหลังที่สองบูม

ส่วนปัจจัยภายนอก ที่กลายเป็นตัวกระตุ้น ก็คือ วิกฤติทางการเงินที่เกิดจาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้คนต่างชาติมองหาอสังหาฯนอกประเทศเพื่อเป็นเซฟเฮ้าส์ในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ความต้องการซื้ออสังหาฯในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั่วโลก ทำให้มีคนต่างชาติกลับเข้ามาซื้ออสังหาฯในประเทศไทย เพราะต้องการหาบ้านหลังที่สอง 

8ปัจจัยดึงชาวต่างชาติซื้ออสังหาฯหนุนบ้านหลังที่สองบูม

ปัจจุบันราคาอสังหาฯไทยยังสามารถแข่งขันได้กับ 3 ประเทศหลักได้แก่ ฮ่องกง  ที่ราคาอสังหาฯแพงกว่าในประเทศไทย 5 เท่า ,สิงคโปร์ ราคาแพงกว่า 3 เท่า และเซี่ยงไฮ้ ราคาแพงกว่า 2เท่า ซึ่งที่ดินทั้ง 3 ประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ดินแบบ เช่าระยะยาว(Leasehold)ซึ่งไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคนจีนที่นิยมซื้อแบบฟรีโฮลด์ 

8ปัจจัยดึงชาวต่างชาติซื้ออสังหาฯหนุนบ้านหลังที่สองบูม

  นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประเทศไทย พบว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ถูก ต่างชาติได้สิทธิ์ในการครอบครองอาคารชุดถึงสัดส่วน 49%ซึ่งบางประเทศไม่ได้เปิดกว้างเหมือนประเทศไทย สิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถตอบสนองต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัย มีเรื่องของสถาบันการศึกษารองรับ มีรถไฟฟ้าขยายไปหลายเส้นทาง  ทำให้โครงการคอนโดกระจายไปหลากหลายพื้นที่มากขึ้นสามารถดึงดูดชาวต่างชาติในหลายระดับราคาเข้ามาซื้อได้ 

 

8ปัจจัยดึงชาวต่างชาติซื้ออสังหาฯหนุนบ้านหลังที่สองบูม

นางสาวอาทิตยา กล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการดึงดูดผู้ซื้อจากต่างประเทศที่มีความหลากหลายในสัญชาติ
โดยคนจีนยังคงอยู่อันดับ 1 ในตลาดปัจจุบันและอนาคต ขณะเดียวกันผู้ซื้อชาวยุโรป เช่น อังกฤษ สแกนดิเนเวีย รัสเซีย และเยอรมนี เริ่มจะกลับมาพร้อมกับลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เข้ามาหลังหลังโควิด–19 เป็นชาวอเมริกัน สิงคโปร์ เมียนมา และซาอุดิอาระเบีย ที่ต้องการบ้านหลังที่สองเพื่อเป็นเซฟเฮ้าส์ หรืออยู่อาศัยระหว่างที่เข้ามาทำงานหรือลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย

8ปัจจัยดึงชาวต่างชาติซื้ออสังหาฯหนุนบ้านหลังที่สองบูม