อนันดาร่อนจดหมายชี้แจงคำพิพากษาคดีสยามสมาคมร้องแอชตัน-อโศก

อนันดาร่อนจดหมายชี้แจงคำพิพากษาคดีสยามสมาคมร้องแอชตัน-อโศก

อนันดาร่อนจดหมายชี้แจงคดีสยามสมาคมร้องแอชตัน-อโศกระบุศาลปกครองกลางพิพากษาให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตวัฒนาและบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด ปรึกษาหารือและแก้ไขให้มีทางออกภายใน 180วัน

                       COMPANY STATEMENT

                        คดีโครงการแอชตัน อโศก

จากกรณี คดีศาลปกครอง 450/2560 ระหว่าง สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด ซึ่งเป็นการฟ้องร้องระหว่างสยามสมาคมฯ(ผู้ฟ้อง)กับเจ้าหน้าที่รัฐ(ผู้ถูกฟ้อง)และทางบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัดได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะ"ผู้ร้องสอด" ทั้งนี้ ศาลปกครองกลาง ได้นัดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยมีคำตัดสินในลักษณะเดียวกับความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดี

โดยศาลได้พิจารณาด้วยว่า ตามสภาพที่ดินในความเป็นจริง ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งโครงการแอชตัน อโศก มีทางออกขนาดความกว้าง13 เมตร และที่ดินติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้าง 30 เมตรซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ข้อ 2 วรรค2 และสอดคล้องกับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงแล้ว ประกอบกับมีผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก

ศาลจึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องร้องคดีที่ 1 และ3 และผู้ร้องสอดที่ 1  ปรึกษาหารือและแก้ไขให้มีทางออก เป็นไปตามฎกระทรวงฉบับที่ 33 ข้อ 2 วรรค2ด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใน 180วันนับแต่วันที่คดีถึงสิ้นสุด 


                                       ขอแสดงความนับถือ 
                        บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด

อนันดาร่อนจดหมายชี้แจงคำพิพากษาคดีสยามสมาคมร้องแอชตัน-อโศก