รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน

18 พฤษภาคม 2564
26

มอบเครื่องอบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซีและก๊าซโอโซน และเครื่องพ่นโอโซนฆ่าเชื้อโรคแบบสะพาย ให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น


ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายโอภาส อุ่ยตระกูล ตัวแทนบริษัทท็อป เบสท์ เอเยนซี่ จำกัด ได้เข้ามอบเครื่องอบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซีและก๊าซโอโซน และเครื่องพ่นโอโซนฆ่าเชื้อโรคแบบสะพาย ให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล โดยมี รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล และนางนิภาพรรณ ฤทธิรอดรองหัวหน้างานบริการพยาบาล ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เริ่มเปิดอาคารชั่วคราวเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และ ให้บริการประชาชน โดยใช้อาคารโรงพยาบาลโรคเรื้อนเดิมบริเวณสีฐาน ซึ่งเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว เรียกว่า "โรงพยาบาลฮัท" ในปี 2518 ต่อมาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้กำเนิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์เพื่อให้ประชาชนในภาคตะวันออก เฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยได้รับ บริการจากสถานพยาบาลในระดับมหาวิทยาลัย และเพิ่มศักยภาพในการ ผลิตแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกประเภท ให้มีความรู้ ความชำนาญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ ณ อาคารโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 และมีพระบรมราชโองการพระราชทานนามว่า "โรงพยาบาลศรีนครินทร์" ตามพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในภาคอีสานตอนบน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดโรค การได้รับเครื่องอบฆ่าเชื้อและเครื่องพ่นโซนแบบสะพายนี้ จะช่วยให้ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับเชื้อโรคได้เป็นอย่างมาก

ด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อที่เรียกว่า “UVGI” (Ultraviolet Germicidal Irradiation) อุปกรณ์หลอดไฟสีฟ้าจะฉายรังสียูวีซีให้ตกกระทบบนวัตถุที่คาดว่าจะมีเชื้อโรค พลังงานของรังสีจะเข้าไปทะลุทะลวงถึงระดับ DNA และ RNA ของตัวเชื้อ ทำให้เชื้อถูกทำลาย ขยายจำนวนไม่ได้ และตายในที่สุด และโอโซนก็เป็นเป็นนวัตกรรมการฆ่าเชื้อ โดยที่โอโซนจะเข้าไปจับโมเลกุลของสารปนเปื้อน และทำการย่อยสลายและทำลายโดยการเปลี่ยนโครงสร้างของสารนั้น ทั้งนี้โอโซนเป็นก๊าซที่มีโครงสร้างเสถียร ซึ่งหลังจากทำปฏิกิริยา โอโซนจะแปรสภาพกลับเป็นก๊าซออกซิเจน จึงมั่นใจได้ว่าโอโซนจะไม่เป็นอันตราย หรือส่งผลกระทบใด ๆ ต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags: