ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

9 เมษายน 2564
45

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและโล่เชิดชูเกียรติ นิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร บุคคลและสถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตรปี 2563

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณและโล่เชิดชูเกียรติ นิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร บุคคล และสถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี 2563ประเภทนักบริหารภาครัฐ/ภาครัฐวิสาหกิจ รุ่นที่ 47 ตามระเบียบสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร พ.ศ. 2559 และระเบียบสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล สถาบัน ที่มีความเด่นทางการเกษตร พ.ศ. 2557 จากศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงาน “AGGIE Day’64 หรือ รวงทองคืนทุ่ง 2564วันที่ 8 เมษายน 2564 โดยมีนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags: