เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 6

6 เมษายน 2564
27

โครงการ Bring Back-Recycle” ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ ไทยเบฟเวอเรจ จัดทำขึ้นมา ด้วยการจัดกิจกรรม “ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

 “น้องแก้ม-ลุงสมบัติ” ตัวแทนเยาวชนและชุมชน ระดมความคิดเรื่องจัดการขยะ “น้องแก้ม-ลุงสมบัติ” ตัวแทนเยาวชนและชุมชน ระดมความคิดเรื่องจัดการขยะกับ “ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” สร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ใน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 6 “โครงการ Bring Back-Recycle” ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)    จัดทำขึ้นมา พร้อมผลักดันด้วยการจัดกิจกรรม “ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นความสำคัญของชุมชนให้มีส่วนร่วมที่จะสร้างความยั่งยืนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลในชุมชน เรียกว่าเป็นการยกระดับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ 2 กิจกรรม คือ “ทำความสะอาดชุมชน” และ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ที่จะมีการจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก่อนการงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ที่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ชื่นจิต ชื่นใจ” สนุกแจ่มใส จิตใจเบิกบาน รับมงคล ฉลองปีใหม่แบบปลอดภัย (ห่างไกลโควิด) ที่จัดขึ้นพร้อมกัน 4 ภาคของประเทศไทย ในระหว่าง วันที่ 13 -15 เมษายน 2564 และยังได้ขยายพื้นที่การจัดงานไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดไชยศรี ณ บ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น เป็นครั้งแรกอีกด้วย บรรยากาศงานนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรมที่ให้การตอบรับเข้าร่วมมีจำนวนกว่า 50 ชีวิต

โดยกิจกรรมเริ่มจากการแบ่งกลุ่มตัวแทนชุมชน และเยาวชนออกเป็นกลุ่มละ 6-7 คน จากนั้นแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันระดมความคิดเรื่องปัญหาขยะในชุมชน ปัจจัยที่คาดว่าจะทำให้ชุมชนให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องการคัดแยกขยะ รวมไปถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้น สำหรับบรรยากาศตลอดกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคัก และสนุกสนาน เหล่าตัวแทนชุมชน และ น้อง ๆ ทุกคนมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  น้องแก้ม-ด.ญ.เนติรักษ์  สาระจันทร์ อายุ 13 ปี โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เผยความรู้สึกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “กิจกรรมวันนี้สนุกมากค่ะ เป็นกิจกรรมที่ได้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมากๆ ทำให้ได้รู้ว่าแค่เราแยกประเภทของขยะ

เช่น แยกขวดน้ำและฝาขวด ก็ช่วยทำให้โลกไม่ร้อนได้แล้ว หนูจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปบอกต่อคนในครอบครัว และเพื่อนๆ ขอบคุณไทยเบฟมากๆค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ และหนูอยากให้โครงการนี้ไปจัดตามโรงเรียนด้วยค่ะ”  นายสมบัติ  ทองสวัสดิ์ เลขานุการชุมชนปรกอรุณ กล่าวเสริมว่า “กิจกรรมวันนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดี เพราะว่ามีทั้งเยาวชน น้องๆ หลานๆ และก็ชุมชนต่างๆที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นการปลูกจิตสำนึกว่าเราได้ให้เด็กรุ่นใหม่ๆ ให้นำขยะมารีไซเคิลแล้วนำกลับมาใช่ใหม่ เป็นกิจกรรมที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ให้รู้ว่าขยะทุกชิ้นมีมูลค่า เราสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ถือเป็นโครงการที่ดี ต้องขอขอบคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้ และอยากให้ทำอย่างต่อเนื่อง”   ทางด้าน คุณอรทัย พูลทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (TBR) ให้ข้อมูลว่า

“ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ “Bring Back-Recycle”  (เก็บกลับ-รีไซเคิล) ที่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและให้ทุกคนได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการ คัดแยกตั้งแต่ต้นทาง และสนับสนุนการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้อง เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้เกิดโมเดลการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชนเพื่อชุมชน ให้ชุมชนได้ตระหนักว่าหากชุมชนมีระบบการจัดการขยะที่เหมาะสม ชุมชนจะได้รับประโยชน์ และเห็นว่าสิ่งที่ชุมชนลงมือทำนั้นจะไม่สูญเปล่า ทุกบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคที่ได้รับการคัดแยกที่ดีจากชุมชน จะกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้อง                                 

และสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน โดยพื้นที่ชุมชนนำร่องที่จะได้ร่วมกิจกรรมในปีนี้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร,ลำพูน,เชียงใหม่,ขอนแก่น,ภูเก็ต โดยหวังว่าจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติร่วมเป็นกระบอกเสียง และกำหนดแนวทางเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการขยะในระดับชุมชนที่จะสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน”นับเป็นอีกกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนและคนในชุมชนรู้จักคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีลดปริมาณขยะและจัดการอย่างเป็นระบบโดยชุมชน  

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5
แชร์ข่าว :
Tags: