Satang คว้ารางวัล MIKE Award 2020 ด้านการจัดการนวัตกรรมและความรู้

Satang คว้ารางวัล MIKE Award 2020 ด้านการจัดการนวัตกรรมและความรู้

รางวัลระดับชาติและระดับโลกด้านความสำเร็จในนวัตกรรมและการบริหารจัดการความรู้ อันนำไปสู่ความสำเร็จของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยั่งยืน 

 

 

เว็บเทรดคริปโทเคอเรนซี่ ฝีมือคนไทย Satang Pro รับรางวัล ระดับโลก Thailand Mike Award 2020 (ไทยแลนด์ ไมค์ อวอร์ด   2020) ซึ่งเป็น รางวัลระดับชาติและระดับโลกด้านความสำเร็จในนวัตกรรมและการบริหารจัดการความรู้ อันนำไปสู่ความสำเร็จของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยั่งยืน 

 

ปรมินทร์ อินโสม ผู้ก่อตั้งและซีอีโอสตางค์ เปิดเผยว่า “สตางค์เป็นหนึ่งใน 4 บริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่น ด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ในเวทีระดับโลก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาประเทศ ร่วมเฟ้นหาองค์กรจากธุรกิจแขนงต่าง ๆทั้งธุรกิจรายใหญ่และรายย่อย ที่มีความเป็นเลิศ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ตามมาตรฐานสากล” 

 

รางวัลดังกล่าวมีปัจจัยความยั่งยืน 8 ประการเป็นตัวชี้วัด ได้แก่  1. การเสริมพลังให้พนักงานเพิ่มความรู้เพื่อนวัตกรรม 2. การสร้างความคาดหวัง / ความต้องการ / ประสบการณ์ของลูกค้าและผู้ใช้ 3. การพัฒนาเครือข่ายภายในและภายนอกและการเชื่อม ต่อการแบ่งปันความรู้ 4. การวางกลยุทธ์วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ การ เปลี่ยนแปลง 5. การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นนวัตกรรม 6. การลงทุนและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ / บริการ / โซลูชั่นที่อิงความรู้เพิ่มมูลค่า 7. การบังคับใช้การปฏิบัติความรู้และระบบสำหรับการ สร้างความรู้ และ 8. การใช้พื้นที่สร้างสรรค์และเสมือนจริงเพื่อสร้างมูลค่า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

โดยเป้าหมายของสตางค์คือ สร้าง Digital Asset Ecosystem ให้กับเศรษฐกิจไทย ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่เงินสกุลดิจิทัลเท่านั้น แต่รวมถึง ทุกสินทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้ด้วยการระดมทุนออก “Token”  (Tokenization) อันเป็นทิศทางที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เจ้าของสินทรัพย์คนไทย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จากทั่วโลก    

 

 

เกี่ยวกับ Satang Corporation

เป็นผู้นำด้านการให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการใช้งานสกุลเงินดิจิทัล ในชีวิตประจำวันทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีเครือข่ายด้านระบบความปลอดภัย (Security System) และนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation) อยู่ทั่วโลก จึงเป็นเรื่องง่ายที่ Satang Corp. จะสามารถดึงทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น Knowledge, Know-how, Talent และ เทคโนโลยีใหม่ๆ จากพันธมิตรต่าง ๆ ที่อยู่ทั่วโลกเข้ามาให้คนไทยได้ใช้งาน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น สะดวกขึ้น และปลอดภัยขึ้นในทุกมิติของการเงินในชีวิต โดยเฉพาะการลงทุนและที่สำคัญ ที่สุด Satang Corp. อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของ ก.ล.ต. จึงมั่นใจได้ในความโปร่งใส และปลอดภัยในธุรกรรมที่ทำกับ Satang Corp. 

 

นอกจากนั้น Satang Corp. ยังเป็นผู้ให้ให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับ มาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลทั้งในรูปแบบดิจิทัลและเป็นเอกสาร (Information Security Management Systems : ISMS) และ มาตรฐาน ISO/IEC 27701: 2019 ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายจาก ISO/IEC 27001 สำหรับเป็นแนวทางให้องค์กรบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมั่นคงปลอดภัย นำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้