ชมรม PTT Group SEALs

26 ตุลาคม 2563
74

ชมรม PTT Group SEALs พร้อมอุปกรณ์ เรือพร้อมเครื่องยนต์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพืนที่ ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ชมรม PTT Group SEALs ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ทีมปฏิบัติการชมรม PTT Group SEALs พร้อมอุปกรณ์ เรือพร้อมเครื่องยนต์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพืนที่ ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่ ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากแม่น้ำมูลล้นตลิ่ง และน้ำหลากจาก อ.ปักธงชัย และ อ.โชคชัย โดยทีมมีแผนปฏิบัติการในพื้นที่จนกว่าสถาการณ์จะคลี่คลายซึ่งจนถึงปัจจุบันได้ปฏิบัติภารกิจในการช่วยขนย้ายสิ่งของในบ้านเรือนของประชาชนขึ้นที่สูงหลายหลังคาเรือน และสนับสนุนการแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม และถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags: