สมศ.ช่วยฟื้นฟูชุมชนริมทางรถไฟพญาไท ในวิกฤติโควิด – 19

30 มิถุนายน 2563
51

โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด - 19

นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อมอบอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนในชุมชนแดงบุหงาริมทางรถไฟพญาไท ภายใต้โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด - 19 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ชุมชนแดงบุหงา ริมทางรถไฟพญาไท กรุงเทพฯ

แชร์ข่าว :
Tags: