TRSC พัฒนาบุคลากร ส่งต่อบริการจากใจ แก่ผู้เข้ารับบริการ

6 กันยายน 2562
1847

TRSC พัฒนาบุคลากร ส่งต่อบริการจากใจ แก่ผู้เข้ารับบริการ

วนิดา ชันซื่อ บอสใหญ่ TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ ขอแจ้งปิดให้บริการในวันที่ 14 - 20 ก.ย.62 จัดพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 ไปร่วมโครงการ “วิถีฅน..TRSC สู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพลาญข่อย จ.อุบลราชธานี

ในช่วงเวลาเดียวกัน นพ. เอกเทศ ชันซื่อ ผอ.แพทย์ ก็เตรียมนำทีมจักษุแพทย์ไปเป็นวิทยากรงาน “The 37th Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)” กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ....ทั้ง 2 งานเพื่อกลับมาส่งต่อพลังเป็นบริการจากใจ และเพื่อผลการรักษาที่ดีแก่ผู้เข้ารับบริการ ....ช่วงปิดให้บริการ ติดต่อสอบถาม และนัดหมายได้ที่ 0-2632-4500 เวลา 08.30 – 17.30 น.

แชร์ข่าว :
Tags: