“ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เดินหน้าต่อเนื่อง “

14 สิงหาคม 2562
688

“ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เดินหน้าต่อเนื่อง “คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ตั้งเป้าห้าหมื่นต้น ส่งต่อการให้ สร้างประโยชน์แก่สังคม”

 

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ปลูกป่าชายเลนต่อเนื่องหลังเข้าไปช่วยชุมชนปักไผ่ชะลอคลื่น ในพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่ปี 2557 โดยตั้งเป้าปลูกป่าโกงกางห้าหมื่นต้น เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตให้กับประเทศ หลังทุกปีชายฝั่งไทยพบปัญหาการกัดเกาะเซาะชายฝั่ง ด้านชุมชนมีความเข้มแข็ง ใช้แนวคิดธรรมชาติดูแลธรรมชาติโดยมีคนในชุมชนเป็นผู้ดูแล สร้างมรดกป่าชายเลนให้ระบบนิเวศและสร้างทรัพยากรธรรมชาติให้กับประเทศ

นางสงวนศรี      สุทธิพงษ์ชัย      ประธานคณะดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา   บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เปิดเผยว่า “  สิ่งที่เราทำเริ่มต้นจากความตั้งใจของศิษย์เก่านักเรียนทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ที่เราสนับสนุนทุนการศึกษาสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษา  พวกเค้าได้รวมตัวกันเพื่อร่วมกันคิดโครงการตอบแทนสังคม ร่วมกัน ปักไผ่ชะลอคลื่น  โดยร่วมกับผู้ใหญ่แดง หรือนายวิสูตร นวมศิริ    และนอกจากกิจกรรมปักไผ่ดังกล่าวแล้ว  ยังจัดตั้งโครงการ “คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน” ขึ้น โดยมีเป้าหมายคือการปลูกป่าชายเลนให้ครบ 50,000 ต้น ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564  เพื่อสานต่อความตั้งใจของศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ   และยังสอดคล้องกับบริบทสังคมโลก ที่สหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable Development Goals ) ที่องค์กรชั้นนำในยุคนี้จะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและโลก ”

ด้านผู้ใหญ่แดง หรือนายวิสูตร นวมศิริ ได้เปิดเผยว่า “ผมและชุมชนเราทำด้วยความศรัทธาและความรัก แม้จะเกษียณแล้ว แต่เราก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำ ด้วยการให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม  เพื่อให้สิ่งนี้เป็นทรัพยากรให้กับลูกหลานของเรา ที่ผ่านมาทางชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้ามาร่วมสนับสนุนทำงานกับชาวบ้านทำงานอย่างต่อเนื่องมาหลายปี  จากจุดเล็กๆตอนนี้ก็ขยายผลจนเห็นชัดว่าเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ปีต่อๆไปก็จะถึงเวลาของการดูแลรักษา เพื่อให้ป่าชายเลนไม่ตาย และอยู่กับเราไปอย่างยั่งยืน”

สำหรับสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของไทย ปัจจุบันยังมีการกัดเซาะชายฝั่งอยู่ที่ประมาณ 25 เมตร ต่อปี   โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนในจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงครามและสมุทรสาคร ซึ่ง การกัดเซาะชายฝั่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน  สูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ    และผลกระทบด้านสังคม  ทั้งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags: