IELTS ทำสถิติยอดสอบทะลุ 3.5 ล้านครั้ง

IELTS ทำสถิติยอดสอบทะลุ 3.5 ล้านครั้ง

IELTS มีบทบาทสำคัญในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ได้รับการยอมรับสำหรับการใช้เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความเป็นสากลมากขึ้น และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศที่มีการเปิดเสรีมากขึ้น ได้ส่งผลให้การสอบ IELTS ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสำหรับการย้ายถิ่นฐานไปยังต่างประเทศและการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนั้น เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยอดการสอบ IELTS ได้ทำสถิติทะลุ 3.5 ล้านครั้งในปี 2561 ที่ผ่านมา

IELTS มีบทบาทสำคัญในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ โดยเป็นการสอบที่ได้รับการยอมรับสำหรับการใช้เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ได้แก่ มหาวิทยาลัยทุกแห่งในออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร สถาบันการศึกษากว่า 3,400 แห่งในสหรัฐอเมริกา รวมถึงสถาบันการศึกษานับร้อยแห่งในอีกหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้การสอบ IELTS ยังถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการยื่นขอวีซ่าและการขอสัญชาติของออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหราชาอาณาจักร

นับตั้งแต่ IELTS ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 2532 การสอบ IELTS ได้สร้างการยอมรับจากทั่วโลกจากการเป็นการสอบที่น่าเชื่อถือและมีงานวิจัยที่ครอบคลุมสนับสนุน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสอบ IELTS นั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สอบจากหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่กำกับดูแลวิชาชีพด้านการแพทย์ และผู้ประกอบการ

โดยผลการสอบ IELTS จะแสดงถึงความรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทต่างๆ ของชีวิตจริง รวมไปถึงทักษะทางภาษาที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การจัดสอบ IELTS ดำเนินการสอบที่ศูนย์สอบมากกว่า 1,200 แห่งใน 140 ประเทศและดินแดนทั่วโลก โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดสอบเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการนำรูปแบบการสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นครั้งแรก

คุณ James Shipton หัวหน้าฝ่ายการสอบ IELTS ของบริติช เคานซิล กล่าวว่า "จำนวนการสอบ IELTS 3.5 ล้านครั้งในปีที่ผ่านมา เป็นเครื่องพิสูจน์ความสำคัญและความเชื่อมั่นที่ IELTS ได้รับจากพันธมิตรและผู้สอบทั่วโลกมาโดยตลอด โดย IELTS จะยังคงช่วยเปิดประตูสู่ความฝันให้กับผู้คนต่อไป ซึ่งเบื้องหลังยอดสอบนับล้านนี้คือ เรื่องราวที่น่าประทับใจขอผู้สอบ ไม่ว่าจะเป็นการได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในฝัน การเริ่มต้นเส้นทางอาชีพที่หวังไว้ หรือการได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดนอย่างที่ตั้งใจ"

การสอบ IELTS มี British Council, IDP: IELTS Australia และ Cambridge English Language Assessment เป็นเจ้าของร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ในประเทศไทย
กรุณาติดต่อ คุณ กัณฐณัฏฐ์ จรัสชัยมงคล โทร 02-6575654
อีเมล [email protected]

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

การสอบ IELTS (International English Language Testing System)

IELTS เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาละการย้ายถิ่นฐานซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยมีจำนวนการสอบมากกว่า 3.5 ล้านครั้งในปีที่ผ่านมา

องค์กรกว่า 10,000 แห่งให้ความเชื่อมั่นและยอมรับในการสอบ IELTS ว่าเป็นการสอบที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถใช้เป็นตัวชี้ถึงความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาต่อ การย้ายถิ่นฐาน และการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพได้อย่างเป็นทางการ

การสอบ IELTS มีบริติช เคานซิล IDP: IELTS Australia และ Cambridge English Language Assessment เป็นเจ้าของร่วมกัน

บริติช เคานซิล คือองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราดำเนินการจัดสอบ IELTS ที่ศูนย์สอบมากกกว่า 800 แห่งในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

เกี่ยวกับการสอบ IELTS

ผู้สอบ IELTS จะถูกทดสอบทักษะการฟัง อ่าน เขียน และพูด ซึ่งมีการให้คะแนนในทุกทักษะเป็นระดับจาก 1 (ต่ำสุด) ถึง 9 (สูงสุด)

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ คือ ด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ โดยการสอบ IELTS Academic จะวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการใช้ในเชิงวิชาการและการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาของการสอบประเภทนี้จะเหมาะสมกับผู้สอบทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะมีความสนใจเรียนต่อในสาขาวิชาใด ส่วน IELTS General Training จะวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาของการสอบประเภทนี้จะเกี่ยวข้องกับการทำงานและสถานการณ์อื่นๆ ในชีวิตประจำวัน โดยการสอบ IELTS General Training นั้น เหมาะสำหรับการใช้เพื่อสมัครขอย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์

ตัวอย่างของหน่วยงานภาครัฐและสมาคมวิชาชีพที่ให้การยอมรับผลสอบ IELTS หรือกำหนดให้ผู้สมัครต้องยื่นผลสอบ IELTS ได้แก่

- ฝ่ายการเป็นพลเมืองและการเข้าเมืองแคนาดา
- กระทรวงการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดน ประเทศออสเตรเลีย
- กองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร
- คณะกรรมาธิการผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจากสถาบันในต่างประเทศ และคณะกรรมการพยาบาลวิชาชีพของรัฐประจำสภาแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา
- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ