สค. จัดสัมมนา “ยกระดับโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศ”

15 มีนาคม 2562
3238

แนะกลยุทธ์ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสร้างโอกาสการแข่งขัน พร้อมเข้าประกวด ELMA 2019

                                                         

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระดับประเทศ และผู้ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) มาแนะกลยุทธ์และต่อยอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 หรือ ELMA 2019 โดยมีผู้ประกอบการโลจิสติกส์ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯเมื่อเร็ว ๆ นี้

 

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th

อุษณีย์ ถาวรกาญจน์  โทร.081 984 5500 Email: usanee@incom.co.th

แชร์ข่าว :
Tags: