อบรม ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

12 กุมภาพันธ์ 2562
3258

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะต่างๆ รวมถึงการทดลองสัมภาษณ์งาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงาน

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ธีระชัย ขันธิกุล (กลาง) กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศประจำปี 2562 จำนวน 40 คน หลังผ่านการอบรม ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะต่างๆ รวมถึงการทดลองสัมภาษณ์งาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงาน โดยมูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษากับนิสิตนักศึกษาที่มีศักยภาพเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการ ภาษา และทักษะทางสังคม ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน  กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

แชร์ข่าว :
Tags: