“9 ย่างเพื่อสร้างลูก”

11 มกราคม 2562
2536

ยูนิเซฟ และสธ. เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ “9 ย่างเพื่อสร้างลูก” เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จับมือ กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวโครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile) ช่องทางสื่อสารข้อมูลแบบโต้ตอบผ่าน Facebook Messenger เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่จะช่วยให้ข้อมูลและความรู้ด้านการเลี้ยงลูกเด็กแก่พ่อแม่เป็นประจำทุกวัน เพื่อส่งเสริมการสร้างพัฒนาการที่สมวัยแก่เด็ก โดยภายในงานมี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร (ที่ 6 จากซ้าย) อธิบดีกรมอนามัย และนายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว พร้อมด้วย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมอนามัย นายฮิวจ์ เดลานีย์ (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายการศึกษายูนิเซฟประเทศไทย แพทย์หญิงพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ (ซ้ายสุด) หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย และนางสาวอิมาน โมโรโอกะ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ยูนิเซฟประเทศไทย (ขวาสุด) เข้าร่วมงาน ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

ณัฐฐา กีนะพันธ์ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 086 616 7555,  nkeenapan@unicef.org

วรวุฒิ ชูมณี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  093 442 8289, wchumanee@unicef.org

วสุรัตน์ พลอยล้วน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 02 590 4428, tapewasurut@gmail.com

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags: