หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว

4 กันยายน 2561
471

 เมืองโบราณ มีวัฒนธรรมเก่าแก่ เป็นเมืองแห่งพุทธศาสนา และเป็นจุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ที่เก่าแก่ อีกทั้งยังค้นพบกระดูกไดโนเสาร์

เมืองหนองบัวลำภูที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 800-900 ปี เป็นเมืองโบราณ มีวัฒนธรรมเก่าแก่ เป็นเมืองแห่งพุทธศาสนา และเป็นจุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ที่เก่าแก่ อีกทั้งยังค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ วันนี้พาไรู้จักจังหวัดหนองบัวลำภู 

หอพระบาง วัดมหาชัย
ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง (ลาว) และมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร จำนวน 2 องค์คู่กัน ลักษณะเหมือนกันทั้ง 2 องค์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมืองหนองบัวลำภูมายาวนาน ภายในวัดมหาชัย ยังมีหอไตรสร้างด้วยไม้อยู่กลางน้ำอายุ กว่า 100 ปี

อนุสาวรีย์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง ริมบึงหนองบัว การสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จยกทัพมา เพื่อไปช่วยพระเจ้ากรุงหงสาวดี ตามประวัติศาสตร์ ซึ่งระบุจุดพักของทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยู่ ณ บริเวณสวนสาธารณะริมหนองบัว อีกทั้งทางจังหวัดได้ให้มีการจัดงานเฉลิมฉลองและมีพิธีถวายสักการะบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประจำทุกปี ในช่วงวันที่ 18-27 มกราคม

แนะนำ 2 จุดก่อน แล้วติดตามกันนะครับ หนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย โทร: 0 4281 2812 , 042-811405

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7
แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All