ฟูจิฟิล์มจัดกิจกรรม CSR

29 สิงหาคม 2561
275

ฟูจิฟิล์มจัดกิจกรรม CSR วิ่งการกุศล “Pink Ribbon Fujifilm Wonder Run”เพื่อรณรงค์และป้องกันมะเร็งเต้านม

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการวิ่งการกุศล Pink Ribbon Fujifilm Wonder Run” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และป้องกันมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นภัยอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย จึงจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้าน กระตุ้นเตือนให้ผู้หญิงตระหนักถึงอันตรายของโรคดังกล่าว โดยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อลดความรุนแรงของโรค ด้วยเครื่องตรวจดิจิตอลแมมโมแกรมจากฟูจิฟิล์ม พร้อมแนะนำขั้นตอนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 1,200 คน โดยมี มร.มาโมรุ โมโรตะ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินจากกิจกรรมวิ่งการกุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายรวม 600,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี ศ.ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา (คนที่ 5 จากซ้าย) คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ สวนวชิรเบญจทัศ เมื่อเร็วๆนี้

แชร์ข่าว :
Tags: