ซีพีเอฟคว้ารางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน

27 สิงหาคม 2561
382

ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น จากการประกวด Thailand Energy Awards 2018 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)กระทรวงพลังงาน ประจำปี 2561

โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบางนา กม. 21 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ คว้ารางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น จากการประกวด Thailand Energy Awards 2018 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ประจำปี 2561 ตอกย้ำนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
นายบุญเสริม เจริญวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์บก โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบางนา กม.21 ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของโรงงานอาหารสัตว์บางนา มุ่งเน้นลดการใช้พลังงานทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนลงในทุกๆปี โดยปีนี้มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงจากปีที่แล้ว 3% ซึ่งทางโรงงานได้จัดทำแผน และโครงการต่างๆที่จะช่วยลดการใช้พลังทั้ง 2 ด้าน โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันทำโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพลังงานส่วนกลางในการจัดโครงการและกิจกรรมลดการใช้พลังงาน 
"การดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ปี 2557-2560 โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบางนา กม.21 มีการจัดทำโครงการมากกว่า 20 โครงการ ช่วยให้สามารถลดการใช้พลังงานลงได้เฉลี่ย 100,000 บาท/ปี/โครงการ " นายบุญเสริมกล่าว 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบการสร้างสังคมแห่งการร่วมมือ มาเป็นพื้นฐานขับเคลื่อนการดำเนินงาน และได้นำระบบ TPM (Total Productive Maintenance ) มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมด้านพลังงาน พนักงานทุกคนสามารถดูแลรักษาเครื่องจักรของตนเองผ่านการทำงานของกลุ่มย่อย (SGA: Small Group Activity) แต่ละกลุ่ม เพื่อลดความสูญเสียด้านพลังงานจากสิ่งผิดปกติ ทำให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพพื้นฐานที่ดี และยังคงรักษาสภาพที่ดีของเครื่องจักร รวมทั้งมีการเน้นย้ำกลุ่มย่อยให้คิดปรับปรุงง านที่ทำอยู่ให้ดีขึ้นในทุกๆวัน 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2550 -2560 มีโรงงานของซีพีเอฟที่ได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่นรวมทั้งสิ้น 12 รางวัล สำหรับการจัดงาน Thailand Energy Awards 2018 ประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
แชร์ข่าว :
Tags: