“เทรนครู” !!

19 สิงหาคม 2561
683

จัดอบรมคูปองครูหลักสูตร “อาชีพศตวรรษที่ 21 เพื่อระบบสอบใหม่ TCAS” ให้แก่ครูทั่วประเทศ

สถาบันอบรมพัฒนาครูเทรนครู (TrainKru by LearnEducation) จัดอบรมหลักสูตร “การแนะแนวอาชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับตามระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (TCAS) ด้วยการใช้เครื่องมือออนไลน์ในการช่วยเหลือนักเรียน” รุ่นที่ 026 ในโครงการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้แก่ครูทั่วประเทศ โดยได้เริ่มการอบรมในสัปดาห์แรกที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

โดยได้รับเกียรติจากนายสำเริง ตาสว่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี (ผอ.สพม.4) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตฯ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูอาจารย์ในเขตพื้นที่ ที่เข้ารับการอบรมในโครงการฯ  นายธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้พัฒนาหลักสูตรเทรนครู ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตร การแนะแนวอาชีพในศตวรรษที่ 21

เพื่อรองรับตามระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (TCAS) ด้วยการใช้เครื่องมือออนไลน์ในการช่วยเหลือนักเรียน ว่า “หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อต้องการเสนอแนวทางแก่ครูให้สามารถแนะแนวเด็กนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาทักษะครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการประกอบการแนะแนว และปรับเปลี่ยนบทบาทของครูจากการแนะนำข้อมูลเก่าๆเป็นผู้ที่แนะแนวโดยใช้ฐานข้อมูลจริงที่อัพเดทตามการเปลี่ยนแปลงของโลก”

และนายสุธี อัสววิมล หัวหน้าทีมวิทยากรผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้กล่าวเสริมถึงรายละเอียดในเบื้องต้นของการพัฒนาครูในหลักสูตรดังกล่าวว่า “การอบรมครั้งนี้จะเป็นการทำให้ครูได้รู้จักและเข้าใจแนวโน้มการเปลี่ยนผ่าน การเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากกระบวนการพัฒนาทางเทคโนโลยีและโครงสร้างอาชีพมากขึ้น ทั้งนี้ ครูที่ผ่านการอบรมจะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือออนไลน์ในการช่วยเหลือนักเรียน หรือที่เรียกว่าหลักสูตรแบบผสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ”โดยคณะวิทยากรหลักสูตร “การแนะแนวอาชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับตามระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (TCAS)” ดังกล่าว จะมีการเดินทางไปจัดอบรมครูทั่วประเทศที่ลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ อีกกว่า 10 แห่งเพื่อพัฒนาครูให้สามารถเผยแพร่ความรู้แก่เด็กนักเรียนให้มีความพร้อมต่อระบบ TCAS อีกทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้ทันกระแสโลกการศึกษาในยุคดิจิทัลได้อย่างเข้มแข็ง

  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags: