มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ มอบเงินสนับสนุนกรมการสารวัตรทหารบก

8 สิงหาคม 2561
383

เอมอร ศรีวัฒนประภาสนับสนุนเงิน แก่ พันเอกวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมการสารวัตรทหารบก

 

เอมอร ศรีวัฒนประภา (ขวาสุด) รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท  คิง เพาเวอร์ สนับสนุนเงิน จำนวน 200,000 บาท แก่ พันเอกวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ (ซ้ายสุด) รองเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมการสารวัตรทหารบก เนื่องใน “วันสถาปนากรมการสารวัตรทหารบก” โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :                      For more information please contact :

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์                                                 King Power Group

ฝ่ายสื่อสารองค์กร                                                         Corporate Relations Division

โทรศัพท์ +66 (0) 2677 8888 ต่อ 1510                         Tel: +66 (0) 2677 8888 ext. 1510                    

แชร์ข่าว :
Tags: