งาน SET Social Impact Day 2018

16 กรกฎาคม 2561
408

ภาคตลาดทุนสนใจการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในงาน SET Social Impact Day 2018

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Social Impact Day 2018 ภายใต้แนวคิด Partnership for Better Impact” เวทีเชื่อมโยงภาคธุรกิจและภาคสังคม โดยมี ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวเปิดงาน และมีผู้บริหารจากทั้งบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พร้อมทั้งผู้สนใจจากภาครัฐและเอกชนรวมกว่า 500 ราย ให้ความสนใจการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในงานนี้มีการแลกเปลี่ยนและร่วมนำเสนอข้อมูลของ Social Enterprise ถึง 37 ราย และมีการต่อยอดธุรกิจร่วมกันอย่างกว้างขวาง เมื่อ 12 ก.ค. ที่ผ่านมา

 

 

ผู้ประสานงาน

สุดารัตน์ ตันติเวช 0 2009 9482

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ

แชร์ข่าว :
Tags: