สแกนเนียจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการขับขี่ชั้นสูง

6 กรกฎาคม 2561
1222

การขับรถบรรทุกอย่างไร สามารถเพิ่มศักยภาพและมูลค่าให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน (Driving customer profitability)

บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการขับขี่ชั้นสูง Advance Driver Program ครั้งที่ 8 (ADP #8) สร้างนักขับรถบรรทุกและนักขับรถโดยสารให้เป็นครูฝึกสอน กลับไปถ่ายทอดวิชาต่อให้บริษัทต้นสังกัด เพื่อเพิ่มผลกำไรธุรกิจการขนส่งอย่างยั่งยืน พร้อมเชิญสื่อมวลชนทดสอบประสิทธิภาพรถบรรทุกหัวลากสแกนเนีย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เข้าร่วมทดสอบและทดลองขับเทคโนโลยีรถบรรทุกหัวลากสแกนเนีย พร้อมทั้งร่วมสัมภาษณ์ผู้บริหารในประเด็น: การขับรถบรรทุกอย่างไร สามารถเพิ่มศักยภาพและมูลค่าให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน (Driving customer profitability) โดยมีผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย นายสเตฟาน ดอร์สกี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด (ที่ 9จากซ้าย)นายภูริวัทน์  รักอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาค บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด (ที่10จากซ้าย) และนางสาวทัศนันท์ ปิยะอักษรศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและการตลาดบริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด(ที่8 จากซ้าย) มาร่วม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนศักย์ อุทิศชลานนท์(โป้ง)

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน

โทรศัพท์081-421 –5249

อีเมล์ : tanasakutis@yahoo.com

แชร์ข่าว :
Tags: