งาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” 2561

4 มิถุนายน 2561
3288

เริ่มแล้ว!! งาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” 2561สุดยอดงานชม ชิม ช้อป ข้าวไทย ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี 4 - 9 มิ.ย. นี้ ณ กรมการข้าว

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดยิ่งใหญ่ งาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ปี 2561ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” โชว์พันธุ์ข้าวกว่า 300สายพันธุ์จากทั่วประเทศ  อิ่มอร่อยกับข้าวเหนียวมูนหลากสี  ช้อปเพลินกับข้าวคุณภาพดี และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเพื่อสุขภาพและความงาม กว่า 100 ร้านค้า พร้อมชม “ปราสาทข้าว” สนุกกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และความบันเทิงอีกคับคั่ง วันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2561ณ บริเวณกรม การข้าว เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ

 นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตข้าวระดับประเทศ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” พร้อมมอบโล่ชาวนาและสถาบันชาวนาดีเด่น ประจำปี 2561 ณ กรมการข้าว ว่า นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าว รวมทั้งเป็นการให้ความสำคัญต่อข้าว ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของคนไทย และให้เกียรติชาวนาไทย ในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับชาวไทยและชาวโลก

  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในฐานะหน่วยงานที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการผลิตข้าวและการพัฒนาชาวนาของประเทศทั้งระบบ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจนี้มาโดยตลอด จึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2560 – 2564 ขึ้น เพื่อให้การทำงานมีทิศทางที่ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อชาวนามากที่สุด โดยในยุทธศาสตร์นี้ ได้มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบการค้าข้าว เพื่อให้ตอบรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  โดยใช้กลไกการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถสร้างความสมดุลให้กับทุกภาคส่วนและเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพข้าวเป็นเลิศได้รับความไว้วางใจ  และเป็นที่ต้องการของตลาด และที่สำคัญคือชาวนาต้องมีความเป็นอยู่ที่ดี องค์กรชาวนามีความเข้มแข็ง มั่นคง

 

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว  กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้ กรมการข้าวได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 -18.00 น. ณ กรมการข้าว รวม 6 วัน  ภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 1) การจัดแสดงพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองและการใช้ประโยชน์  เช่น Genebank และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมข้าวจากแต่ละภาค    2) การผลิตข้าวทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพและรายได้แก่ชาวนา เช่น การปรับพื้นที่นาด้วยเลเซอร์ , การนำโดรนมาใช้พ่นสารชีวภัณฑ์ 3) การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงที่มีสารสกัดจากข้าวสังข์หยด, ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอรี่เสริมคอลลาเจนไทพ์ทู ,ผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวยาคู 4) การตลาด และการสร้างแบรนด์ เช่น ภาวะการค้าข้าวและการแข่งขันในตลาดโลก, การบริหารจัดการข้าวด้วยระบบสหกรณ์  5) คลินิกเกษตรข้าวเคลื่อนที่ พร้อมทั้งจัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ

 

นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาวิชาการ การแสดงผลงานขององค์กรชาวนา ประกอบด้วย ผลงานเชิดชูเกียรติชาวนา 4 สาขา  การรวมตัวกันแสดงผลงานความสำเร็จขององค์กรชาวนากว่า 10 องค์กร และการแสดงผลงานกลุ่มนาแปลงใหญ่ทั่วประเทศ  การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค การแข่งขันต่างๆ เช่น การทำเมนูอาหารจากข้าวพื้นเมือง  การแข่งขันดำนา ฯลฯ การแสดงมินิคอนเสิร์ต ตลอดจนความบันเทิงต่างๆ และยังมีสินค้าดีมีคุณภาพจำหน่ายภายในงาน อีกมากกว่า 100 ร้านค้า

 

ทั้งนี้ กรมการข้าว ยังมีการจัดงานในส่วนภูมิภาคอีกด้วย โดยกำหนดจัดพร้อมกันในระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2561ได้แก่  ภาคเหนือ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย  ภาคกลาง ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี และ ภาคใต้ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 

แชร์ข่าว :
Tags: