เรียน ป.โท สาขาภาพยนตร์ ม.เกษมบัณฑิต แนะยื่นขอรับทุน

เรียน ป.โท สาขาภาพยนตร์ ม.เกษมบัณฑิต แนะยื่นขอรับทุน

แจ้งข่าว คนอยากเรียน ปริญญาโท สาขาภาพยนตร์ ม.เกษมบัณฑิต แนะยื่นขอรับทุน

เพราะการหาความรู้ไม่มีสิ้นสุด โอกาสทางการศึกษาเปิดกว้างรออยู่ สาขาภาพยนตร์ ปริญญาโท 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้ 

เรียน ป.โท สาขาภาพยนตร์ ม.เกษมบัณฑิต แนะยื่นขอรับทุน

มอบโอกาสให้ ผู้สร้างภาพยนตร์ นักวิชาชีพภาพยนตร์ และผู้มีผลงานโดดเด่น ยื่น Portfolio วันนี้ รับทุนการศึกษา นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปริญญาโท ม.เกษมบัณฑิต


 

เรียน ป.โท สาขาภาพยนตร์ ม.เกษมบัณฑิต แนะยื่นขอรับทุน

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ที่ ม.เกษมบัณฑิต 
สนใจเรียน ติดต่อ 
อาจารย์อัสรา ลิ่มเงิน โทร. 086-397-6221
หรือ คุณณัฐธยาน์  วินิจวรกิจกุล โทร. 089-697-4633