ร่วม 'ลดขยะต้นทางกับบางจากฯ' เพื่อส่งต่อโลกที่สวยงามและยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป

ร่วม 'ลดขยะต้นทางกับบางจากฯ' เพื่อส่งต่อโลกที่สวยงามและยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป

5 ปีหลังการสูญเสีย "มาเรียม" พะยูนน้อยขวัญใจคนไทย บางจากฯ ยังมุ่งมั่นเชิญชวนทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องใกล้ตัวที่เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการ "ลดขยะต้นทางกับบางจากฯ" ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อร่วมส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับลูกหลานของเรา

การจากไปของ "มาเรียม" พะยูนน้อยขวัญใจคนไทยในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งสุดท้ายได้จากโลกนี้ไปก่อนเวลาอันควร ด้วยสาเหตุจากเศษพลาสติกที่อุดตันลำไส้ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายให้คนไทยตื่นตัวในการลดการใช้พลาสติกและลด ขยะพลาสติก ซึ่ง บางจากฯ ก็ได้รวบรวมโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินอยู่ในขณะนั้น เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทางและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี มาเชิญชวนคนไทย "ลดขยะต้นทางกับบางจากฯ" นับตั้งแต่ปี 2562 ที่ "มาเรียม" จากไป 

ร่วม \'ลดขยะต้นทางกับบางจากฯ\' เพื่อส่งต่อโลกที่สวยงามและยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป

5 ปีผ่านไป หลาย ๆ โครงการก็ยังดำเนินอยู่ บวกกับโครงการใหม่ ๆ ที่เพิ่มเข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พื้นที่ปั๊มบางจากให้เป็นประโยชน์ เช่น เป็นจุดรวบรวมขยะกำพร้าสัญจรกับ N15 เทคโนโลยี เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและกำจัดอย่างถูกวิธี รวมทั้งการรวบรวมขยะกำพร้าจากโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง และอาคารสำนักงานใหญ่ เพื่อนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในเตาเผาปูนซีเมนต์ แทนการฝังกลบ

นอกจากนั้นยังร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรในโครงการ "Green Shelter เก็บกล่องสร้างบ้าน" ริเริ่มโดยบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด เชิญชวนให้ประชาชนส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา Eco Brick และวัสดุสร้างบ้าน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และเป็นจุดรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วไปทำน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน SAF ผ่านโครงการ "ทอดไม่ทิ้ง" ลดการทิ้งน้ำมันไม่ถูกสุขลักษณะ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยสร้างห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนให้กับน้ำมันใช้แล้ว  

ร่วม \'ลดขยะต้นทางกับบางจากฯ\' เพื่อส่งต่อโลกที่สวยงามและยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกของเยาวชนผ่านโครงการที่มุ่งเน้นการจัดการขยะในโรงเรียน เช่น โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School) ร่วมกับสำนักงานเขตพระโขนง และสำนักงานเขตบางนา โครงการ "รักษ์ ปัน สุข จูเนียร์" คัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล สนับสนุน เศรษฐกิจหมุนเวียน ในโรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนงร่วมกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิใบไม้ปันสุข   

ล่าสุด "ร้านอินทนิล" ร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มบริษัทบางจากที่มีเครือข่ายกว่า 1,020 สาขา ได้รณรงค์ลดขยะและให้หลอดเมื่อขอเท่านั้น เพื่อช่วยลดขยะที่ไม่จำเป็น โดยอินทนิลใช้แก้วรูปแบบฝายกดื่ม เพื่อลดการใช้หลอด ต่อยอดจาก "โครงการแก้วเพาะกล้า" ที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2562 ชวนลูกค้านำแก้วมาคืน เพื่อนำไปมอบให้กับกรมป่าไม้และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการเพาะพันธุ์ต้นกล้าลดการสร้างขยะและให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก 

ร่วม \'ลดขยะต้นทางกับบางจากฯ\' เพื่อส่งต่อโลกที่สวยงามและยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป

นอกจากนี้ บางจากฯ ยังดำเนินการอย่างจริงจังภายในองค์กร เช่น ลดการใช้กระดาษพิมพ์งาน ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้แทนพลาสติก ใช้แก้วส่วนตัวแทนการใช้แก้วที่ใช้แล้วทิ้ง นโยบาย Zero Foam งดใช้ถุงพลาสติกในห้องอาหารพนักงาน แยกขยะนำมาทิ้งที่ส่วนกลาง ฯลฯ

"ลดขยะต้นทางกับบางจากฯ" เชิญชวนให้ทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องใกล้ตัวที่เริ่มต้นได้ง่าย ๆ เพื่อช่วยลดปัญหา ขยะพลาสติก และขยะอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อร่วมส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับลูกหลานของเรา 

ร่วม \'ลดขยะต้นทางกับบางจากฯ\' เพื่อส่งต่อโลกที่สวยงามและยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป