TPL คว้า 2 ใบรับรอง ISO 9001:2015 และ Q MARK

TPL คว้า 2 ใบรับรอง ISO 9001:2015 และ Q MARK

"TPL" คว้า 2 ใบรับรอง "ISO 9001:2015" และ "Q MARK" การันตีคุณภาพผู้ให้บริการ Logistics ระดับประเทศ

บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL โดย นายคมสหัสภพ นุตยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กรรมการบริษัทฯ เผยข่าวดีว่า บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ Q Mark เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา

ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System : QMS) นั้น มีการรับมอบ ณ บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยนายคมสหัสภพ นุตยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวพัชราภรณ์ จีนะวิจารณะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำหน้าที่รับมอบ และในวันเดียวกันบริษัทฯ ยังได้รับมอบสัญลักษณ์ Q Mark หรือใบรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก จากกรมการขนส่งทางบกอีกด้วย

นายคมสหัสภพ นุตยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กรรมการบริษัทฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า TPL มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการขนส่งสินค้าอย่างมีมาตรฐาน ส่งสินค้าถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยบริษัทฯ เชี่ยวชาญการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก หลากรูปทรง ซึ่งการได้รับ ISO 9001:2015 และ Q Mark นั้น ถือเป็นเครื่องรับรองมาตรฐานในประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าของ TPL อีกทั้งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการได้มาซึ่งใบรับรองต่างๆ จะต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบที่มีมาตรฐานสูงอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ TPL ยังเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การขนส่งด้วยระบบ "Green Logistics" เพื่อลดมลภาวะในอากาศ ขานรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอีกด้วย