เริ่มแล้ว! โครงการอบรม CPR & AED ช่วยกู้ชีพผู้โดยสารหัวใจวายเฉียบพลัน

เริ่มแล้ว! โครงการอบรม CPR & AED ช่วยกู้ชีพผู้โดยสารหัวใจวายเฉียบพลัน

เริ่มแล้ววันแรก โครงการ "CPR & AED Workshop by BTS SkyTrain" อบรมกู้ชีพฉุกเฉินให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ได้แก่ นายสุมิตร ศรีสันติธรรม, นางสาวนริศรา ศรีสันต์ และนายณัฐชัย ผะเดิมชิต พร้อมด้วยนายแพทย์ยุทธนา เศรษฐนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ), นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี, พลอากาศโทนายแพทย์ วรงค์ ลาภานันต์ ประธานศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลวิภาวดี, นายวุฒิคุณ พันธุ์เกตุมงคล ผู้อำนวยการสายงานขาย บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด (SECOM) และนายแพทย์พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "CPR & AED Workshop by BTS SkyTrain" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการ กู้ชีพฉุกเฉิน และความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา เข้าร่วมพิธี 

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันสถิติการเจ็บป่วย และเสียชีวิต ด้วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการ หัวใจวายเฉียบพลัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท จึงได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ไว้ที่ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ทุกแห่ง พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานบีทีเอสในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และใช้งานเครื่อง AED ช่วยเหลือชีวิตผู้โดยสารในยามฉุกเฉินอย่างทันท่วงที 

"การจัดโครงการ CPR & AED Workshop by BTS SkyTrain ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำการสร้างความปลอดภัย และให้ความรู้แก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ประชาชนทั่วไป และพนักงานบีทีเอส เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ประสบเหตุหัวใจวายเฉียบพลัน ซึ่งการจัดงานในวันแรก ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้โดยสาร และประชาชนทั่วไปในการเข้าอบรมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สังคมไทยตื่นตัวกับการอบรมเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองทางออนไลน์จากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์"

เริ่มแล้ว! โครงการอบรม CPR & AED ช่วยกู้ชีพผู้โดยสารหัวใจวายเฉียบพลัน

นายสุรชัย กล่าวต่อไปว่า รถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญของคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ในการสนับสนุนการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งโครงการ CPR & AED Workshop by BTS SkyTrain ที่จัดขึ้น นับว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้ส่งถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัย และลดอัตราการเสียชีวิต ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ ทางวุฒิสภาได้มีนโยบายส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกให้กับสังคมไทย ในการหลีกทางให้กับรถพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชนที่ใช้พาหนะขับขี่บนท้องถนน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการหลีกทางให้กับรถพยาบาลฉุกเฉินในสังคมไทย

สำหรับโครงการให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) จะจัดขึ้น 10 วัน 10 พื้นที่ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2567 แบ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 7 แห่ง และรถไฟฟ้าสายสีทอง 1 แห่ง ส่วนอีก 2 แห่ง จะจัดขึ้นในพื้นที่โรงเรียน และชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และจะเปิดอบรมวันละ 2 รอบต่อ 1 พื้นที่ แบ่งเป็นรอบเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. และรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่าน QR Code หรือบริเวณพื้นที่จัดงานของโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะครบตามจำนวนหรือสิ้นสุดโครงการฯ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 02 - 617- 6000 ไลน์ @btsskytrain และเฟซบุ๊ก รถไฟฟ้าบีทีเอส