ประกิต อภิสารธนรักษ์ มอบเงินบริจาคให้ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ในโอกาสครบรอบ 84 ปี

ประกิต อภิสารธนรักษ์ มอบเงินบริจาคให้ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ในโอกาสครบรอบ 84 ปี

ประกิต อภิสารธนรักษ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 3,555,702 บาท รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ ในโอกาสครบรอบ 84 ปี

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และนางอุไรรัตน์ อภิสารธนรักษ์ ภริยา มาพร้อมด้วย ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินจำนวน 3,555,702 บาท ที่บรรดาแขกผู้มีเกียรติร่วมกันบริจาคให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ