ตามไปดู 'บ้านธรรมชาติล่าง จ.ตราด' CPF หนุนชุมชนต้นแบบยั่งยืน

ตามไปดู 'บ้านธรรมชาติล่าง จ.ตราด' CPF หนุนชุมชนต้นแบบยั่งยืน

ตามไปดู "วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด" CPF หนุนชุมชนต้นแบบยั่งยืน

"วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง" ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด จากชุมชนทางผ่านไปเกาะช้าง สู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนของ CPF ทั้งการช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมาย "สร้างคุณค่าร่วมทางสังคม" สร้างประโยชน์ในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กระทั่งเป็น "โมเดลต้นแบบการเติบโตอย่างยั่งยืน" กลายเป็นชุมชนแห่งรอยยิ้ม ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง