ปันโปร ร่วมจัดสัมมนา The Bridge Forum Vietnam Market Insights

ปันโปร ร่วมจัดสัมมนา The Bridge Forum Vietnam Market Insights

ปันโปร ร่วมกับ SEA Bridge และ Sasin จัดสัมมนา The Bridge Forum Vietnam Market Insights เจาะลึกอินไซต์การตลาด สร้างโอกาส บุกตลาดเวียดนาม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด (ปันโปร) ร่วมกับ บริษัท เรียลลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SEA Bridge) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) จัดสัมมนา The Bridge Forum Vietnam Market Insights เจาะลึกอินไซต์การตลาด สร้างโอกาส บุกตลาดเวียดนาม เพื่อผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจที่สนใจขยายธุรกิจสู่เวียดนาม โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ Sasin กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย แคสเปอร์ เสริมสุขสัน ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SEA Bridge และกฤษฎา ตั้งกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ปันโปร และเหงียนไทย ร่วมถ่ายทอดข้อมูลการทำธุรกิจและอินไซต์ของผู้บริโภคเวียดนามให้แก่ผู้ที่สนใจ

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและเอกชน อาทิ หอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด มาร่วมเปิดมุมมองและแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจจริงในเวียดนาม ทั้งยังมี Exclusive Workshop หัวข้อ Marketing Strategy and Brand Storytelling โดย ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และอรวรรณ กิตติธนนิรันดร์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เหงียนไทย มาส่งมอบความรู้และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และลงมือทำจริง พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจไทยที่สามารถเติบโตในประเทศเวียดนามร่วมกันอีกด้วย