บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รับเกียรติบัตร 'โรงงานสีขาว' จากผู้ว่าฯ อยุธยา

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รับเกียรติบัตร 'โรงงานสีขาว' จากผู้ว่าฯ อยุธยา

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รับเกียรติบัตร การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ "โรงงานสีขาว" จากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ว่าที่ร้อยตรีจิรชัย สาฤาษี ผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนการผลิต เป็นตัวแทนจาก บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) โรงงานนครหลวง ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ รับมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้มอบ