บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกิจกรรม 'ปฏิทินเก่า เราขอ'

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกิจกรรม 'ปฏิทินเก่า เราขอ'

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกิจกรรม "ปฏิทินเก่า เราขอ" มอบปฏิทินใช้แล้ว แก่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา

นางสาวบุญรัตน์ บุญเรืองเลอศักดิ์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ เป็นตัวแทนส่งมอบ ปฏิทินใช้แล้ว ให้แก่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอน อักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา ในกิจกรรม "ปฏิทินเก่า เราขอ" กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างเสมอมา