จิตอาสา กปน. ร่วมสร้างแนวกันไฟป่า ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

จิตอาสา กปน. ร่วมสร้างแนวกันไฟป่า ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

จิตอาสา กปน. รวมพลังสร้างแนวกันไฟป่าแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก พร้อมเรียนรู้โครงการโคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 19 – 21 มกราคม พ.ศ. 2567 นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ นำคณะจิตอาสา กปน. ร่วมกิจกรรมสร้างแนวกันไฟป่าแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านท่าปุยตก เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก ตามโครงการ "กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ร่วมด้วย คณะจิตอาสาจากเขื่อนภูมิพล พี่น้องชุมชนบ้านท่าปุยตก และผู้นำชุมชน ต.ย่านรี ทุกหมู่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.16 (เด่นไม้ซุง) และชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ ตาก และกลุ่มคนรักษ์ป่าทุกเครือข่าย รวมกว่า 130 คน รวมพลังสร้างแนวป้องกันไฟป่า โดย กปน. ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า และจัดซื้ออุปกรณ์ทำแนวป้องกันไฟป่า ให้แก่ป่าชุมชนบ้านท่าปุยตก เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท 

นอกจากนี้ คณะจิตอาสา กปน. ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขื่อนภูมิพล เพื่อเรียนรู้การจัดการพื้นที่การเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นอีกด้วย